Information angående Spelarutbildning

Vi är imponerade över hur alla berörda hanterar den utmanande situation som råder, det görs ett fantastiskt fint och värdefullt arbete ute i föreningarna – Tack för det!

För att underlätta föreningarnas, tränarnas och spelarnas fortsatta planering har vi gjort en uppdatering vad gäller Spelarutbildningsaktiviteter. Uppdateringen sträcker sig augusti ut och sammanfattningsvis innebär det följande:

ALL spelarutbildning fram till och med 30 april är inställd.

FP09:

Ingen förändring

FP08:

Ingen förändring

FP07:

Ingen förändring

FP06:

  • Distriktsträningen 5/5 är inställd.
  • Regionalt Utvecklingsläger 13–16/5 (Göteborg, Västergötland, Bohuslän och Dalsland) är uppskjutet, nytt datum ej klart i dagsläget.
  • Utbildningsdagarna planeras enligt två scenarier (A eller B) där A är det föredragna. Utbildningsdagarna är vårt viktigaste tillfälle att nå ut till ett stort antal spelare och därför har det mycket hög prioritet och planeras med två alternativ för att så långt det är möjligt säkerställa ett genomförande under 2021.
    • A – genomföras under Kristi Himmelsfärdshelgen F06 13–14/5 och P06 15–16/5. Preliminär plats är Kviberg. Kompletteras med två träningstillfällen inför Rikslägret, 26/5 samt 9/6.
    • B – likt förra året genomföras i augusti, F06 5–6/8 och P06 7–8/8. Preliminär plats är Kviberg. Detta skulle innebära att de inplanerade Utbildningslägren (5–8/8) ställs in. Även i detta scenario planeras de två träningarna inför Rikslägret, 26/5 samt 9/6 och troligtvis några ytterligare punktinsatser av SU/DFK.
    • Rikslägret ligger fortfarande kvar v.26 för F06 och v.27 för P06. Definitivt besked angående veckorna kommer kommuniceras i början av maj.

FP05:

Distriktsträning planeras 2/6 samt 16/6. Preliminär plats är Kviberg.

Västsvenska Utbildningslägret 13–15/8 ligger tillsvidare kvar.

FP02-04:

Ingen förändring

Vid samtliga LSU tillfällen är ambitionen att genomföra den planerade Ledarutbildningen (digitalt) även om vi i ett senare skede tvingas ställa in aktiviteten för spelarna.

Som avslutning vill vi påpeka att ingen vet hur det går med smittspridning och restriktioner framåt och att ovan planering kan ändras om så krävs.

Frågor kring spelarutbildningsaktiviteter besvaras av Eva Qvistgaard, eva.qvistgaard@gbgfotboll.se

Med vänlig hälsning

Göteborgs Fotbollförbund