7 mot 7

Har du frågor kring vår 7 mot 7 är du välkommen att kontakta Rolando Moncada Escobar som ansvarar för barnfotbollen i distriktet.

Information inför anmälan av 7 mot 7 lag - 2018

Spelschema för seriespel förväntas vara klart och publicerat i början av april.

Så spelar vi 7 mot 7 (2017)

Inbjudan informationsmöte 2018-02-25

Tänk på våra spelterminer som även gäller inom barnfotbollen. Detta är utdraget från representationsbestämmelser från Svenska Fotbollförbundet:

Spelare får t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 14 år representera endast en förening under samma speltermin. Om det finns särskilda skäl, såsom dubbel bosättning, får dock spelare med nuvarande förenings godkännande, medges tillstånd från berört SDF att representera ytterligare förening inom samma speltermin.

Speltermin: Perioder omfattande 1 mars – 30 juni, 1 juli – 31 oktober samt 1 november – 28 februari

Filmklipp:

Filmklipp 7 mot 7, 10 år, 50x30m