7 mot 7

Distriktets 7 mot 7 fotboll är under 2019 är indelad i liten 7 mot 7 (10 & 11-åringar) och stor 7 mot 7 (12-åringar).

Har du frågor kring vår 7 mot 7 är du välkommen att kontakta Rolando Moncada Escobar som ansvarar för barnfotbollen i distriktet.

En dokumentation över hela serieläggningsprocessen för samtliga serier finner ni här.

Inbjudan Spelordningsmöte 2020

Information inför anmälan av liten 7 mot 7 (2020)

Information inför anmälan av stor 7 mot 7 (2020)

Ändringar till hösten kan göras mellan 18 maj - 2 juni.

Integrationssammandrag 2019

Integrationssammandrag 9 juni - Flyer

Samtalsguide

Till höger på vår hemsida hittar du:
Matchguiden
Spelarutbildningsmatrisen
Tävlingsmatris
Avsiktsförklaring och övergångspolicy

Så spelar vi 7 mot 7 (2020)

För 2020 års spelformer och regler se här:
https://www.svenskfotboll.se/svff/nationella-spelformer/

Matchändringar görs här: Matchändringsblankett

Tänk på våra spelterminer som även gäller inom barnfotbollen. Detta är utdraget från representationsbestämmelser från Svenska Fotbollförbundet:
"Spelare får t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 14 år representera endast en förening under samma speltermin. Om det finns särskilda skäl, såsom dubbel bosättning, får dock spelare med nuvarande förenings godkännande, medges tillstånd från berört SDF att representera ytterligare förening inom samma speltermin."

Speltermin: Perioder omfattande 1 mars – 30 juni, 1 juli – 31 oktober samt 1 november – 28 februari.