7 mot 7

Läs här om du vill göra en matchändring

Serierna ligger publicerade här.

Så spelar vi 7 mot 7 (2017)

Informationsmöte 170319 - 7 mot 7

Presentation informationsmöte 170319 - 7 mot 7

Filmklipp:

Filmklipp 7 mot 7, 10 år, 50x30m

Tänk på våra spelterminer som även gäller inom barnfotbollen. Detta är utdraget från representationsbestämmelser från Svenska Fotbollförbundet:

Spelare får t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 14 år representera endast en förening under samma speltermin. Om det finns särskilda skäl, såsom dubbel bosättning, får dock spelare med nuvarande förenings godkännande, medges tillstånd från berört SDF att representera ytterligare förening inom samma speltermin.

Speltermin: Perioder omfattande 1 mars – 30 juni, 1 juli – 31 oktober samt 1 november – 28 februari