7 mot 7

Distriktets 7 mot 7 fotboll är under 2019 är indelad i liten 7 mot 7 (10 & 11-åringar) och stor 7 mot 7 (12-åringar).

Har du frågor kring vår 7 mot 7 är du välkommen att kontakta Rolando Moncada Escobar som ansvarar för barnfotbollen i distriktet.

Spelordningsmöte (Fd. informationsmöte) 2019

Information inför anmälan av liten 7 mot 7 (2019)

Information inför anmälan av stor 7 mot 7 (2019)

Spelschema för seriespel förväntas vara klart och publicerat i början av april.

För 2019 års spelformer och regler se här:
http://fogis.se/barn-ungdom/nya-nationella-spelformer/sammanfattning-av-spelformerna/

Så spelar vi 7 mot 7 (2018)

Matchändringar görs här: Matchändringsblankett

Tänk på våra spelterminer som även gäller inom barnfotbollen. Detta är utdraget från representationsbestämmelser från Svenska Fotbollförbundet:
"Spelare får t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 14 år representera endast en förening under samma speltermin. Om det finns särskilda skäl, såsom dubbel bosättning, får dock spelare med nuvarande förenings godkännande, medges tillstånd från berört SDF att representera ytterligare förening inom samma speltermin."

Speltermin: Perioder omfattande 1 mars – 30 juni, 1 juli – 31 oktober samt 1 november – 28 februari.