9 mot 9

Distriktets 9 mot 9 fotboll är under 2018 är indelad i liten 9 mot 9 (12-åringar) och stor 9 mot 9 (13-åringar).

Har du frågor som berör 12-åringar (barn) är du välkommen att kontakta Rolando Moncada Escobar

Har du frågor som berör 13-åringar (ungdom) är du välkommen att kontakta Jasna Kliko

Information inför anmälan av liten 9 mot 9 - 2018

Information inför anmälan av stor 9 mot 9 - 2018 - Kommer snart

Spelschema för seriespel förväntas vara klart och publicerat i början av april.

Så spelar vi 9 mot 9 (2017)

Infomöte liten 9 mot 9 - 2017-03-26

Infomöte stor 9 mot 9 - 2017-03-26

Filmklipp:

Filmklipp 9 mot 9, 12 år, 65x50m

Tänk på våra spelterminer som även gäller inom barnfotbollen. Detta är utdraget från representationsbestämmelser från Svenska Fotbollförbundet:

Spelare får t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 14 år representera endast en förening under samma speltermin. Om det finns särskilda skäl, såsom dubbel bosättning, får dock spelare med nuvarande förenings godkännande, medges tillstånd från berört SDF att representera ytterligare förening inom samma speltermin.

Speltermin: Perioder omfattande 1 mars – 30 juni, 1 juli – 31 oktober samt 1 november – 28 februari