Angående sexuella övergrepp

På förekommen anledning har idrotten tagit fram en gemensam policy angående sexuella övergrepp inom idrotten, se nedan.

Policy sexuella övergrepp