Nya Nationella spelformer i Göteborg 2018!

*Uppdaterad med material från Talangträning 4 & Talangträning PF05*

SvFF har under ett antal år arbetat med nya nationella spelformer för barn och ungdomar. Arbetet har kommit så långt att det nu finns ett färdigt förslag som presenterats för alla 24 distrikten med ett positivt mottagande.

Nästa steg är att förslaget kommer upp på SvFF Representantskapsmöte 1 december. Allt tyder på att förslaget kommer att antas. Införandet av de nya spelformerna planeras starta under 2018 för att bli obligatoriskt nationellt till 2019.

Då Göteborg redan 2012 införde nya spelformer för barn och ungdomar, samt har haft stor delaktighet i arbetsgruppen, innebär det endast mindre förändringar för oss. Om SvFF Representantskapsmöte godkänner förslaget kommer de nya nationella spelformerna att tillämpas i Göteborg fr.o.m. 2018.

Förändringarna för Göteborg består i korthet av:

  • Stor 7 mot 7 för 12-åringar
  • Liten 9 mot 9 för 13-åringar
  • Stor 9 mot 9 för 14-åringar
  • Stor 11 mot 11 från 15 år och uppåt (den lilla 11 mot 11 försvinner)
  • Några regeljusteringar (pedagogiska regler)

För att sprida information och kunskap om de nya spelformerna kommer Göteborgs Fotbollförbund att under hösten tillämpa dessa i alla våra aktiviteter för spelarutbildning. Där kommer även att hållas presentationer för ledare. Nu närmast är det Talangträning 10/9 (13-16 år) och 24/9 (12 år, men även ledarna för 11 år kommer bjudas in).

Fortbildningsmaterial från Talangträning PF05, 24/9

Ledarfortbildning Talangträning PF05

Fortbildningsmaterial från Talangträning 4, 10/9:

Ledarfortbildning Talangträning 4

Ledarfortbildningen i form av video:

Ledarinfo Talangträning 4 - 170910 del 1

Ledarinfo Talangträning 4 - 170910 del 2

Ledarinfo Talangträning 4 - 170910 del 3

Mer information om de nya nationella spelformerna återfinns på SvFFs hemsida.