Till förening utanför vårt distrikt

Den 11 januari 2018 fastställde Tävlingskommittén nya bestämmelser för lag utanför vårt distrikt.

Dessa gäller från och med säsong 2018.

Samtliga föreningar och lag utanför vårt distrikt skall vara införstådda samt uppfylla de krav som beskrivs i dokumentet nedan.

Ansökan om att spela i vårt distrikt