Futsalsammandrag för barn

Vi erbjuder sammandrag för följande åldersgrupper under 2019

Flickor Pojkar Spelform
F 2012 F 2012 3 mot 3
F 2011 P 2011 3 mot 3
F 2010 P 2010 4 mot 4 med sarg
F 2009 P 2009 4 mot 4 med sarg
F 2008 P 2008 4 mot 4 utan sarg
F 2007 P 2007 4 mot 4 utan sarg

Notera att i klasserna F/P 2007 & 2008 kan ni anmäla er i två olika svårighetsgrader. Dessa är dock precis som i utomhus utifrån föreningsstyrka.
Alla lag i en åldersgrupp från samma förening måste alltså anmäla sina lag på samma nivå (föreningsstyrka).

Följande sammandrags erbjuds 2019:

Datum Anmälan Sista anmälningsdagen
19-jan Anmälan öppnar i december 09-jan
16-feb Anmälan öppnar i december 06-feb
9-mar Anmälan öppnar i december 27-feb

Vi kommer ha 7-9 hallar per sammandrag att lägga matcher på. Speplatser syns under respektive sammandragssida (Anmälningssida)

Spelplats för repektive spelform faställs när anmälan öppnar

Vi eftersträvar att:
1. Att åldersgrupper hamnar på en och samma spelplats.
2. Att lagen hamnar så lokalt som möjligt (närmaste spelplats).

Speltid
3 mot 3: 4 x 3 minuter, 3-4 matcher/sammandrag
4 mot 4: 3 x 10 minuter, 2 matcher/sammandrag

Regler/spelformer
"Så spelar vi Futsal"-häftet, ni hittar detta på
http://www.gbgfotboll.se/barn-ungdom/futsal/

Boll
Godkänd Futsalboll
3 mot 3: bollstorlek 2
4 mot 4 med sarg: bollstorlek 2
4 mot 4 utan sarg: bollstorlek 3

Kostnad
Sammandrag 3 mot 3: 100 kr/lag/sammandrag. (ej faställt för 2019)
Sammandrag 4 mot 4: 200 kr/lag/sammandrag. (ej faställt för 2019)
Hallkostnad ingår.

Spelprogram
Kommer att skickas ut senast 9 dagar innan aktuellt sammandrag och återfinns på samma sida dit anmälan görs till respektive sammandrag.

Filmklipp

Futsal 3 mot 3

Futsal 4 mot 4 med sarg

Futsal 4 mot 4 utan sarg