Föreningsdomare

Vi hjälper till att utbilda Föreningsdomare i er förening.

Vänligen kontakta vår Domarkonsulent Osman Yücel på tel. 031-761 07 04 eller via e-postadress osman.yucel@gbgfotboll.se när ni skall utbilda Föreningsdomare i er förening.

Spelregler för barn- och ungdomsfotbollen finner ni här:
https://fogis.se/barn-ungdom/nya-nationella-spelformer/sammanfattning-av-spelformerna/