Motioner till Årsmötet 2018

Motion 1 - Real Maskin BK