Motioner till Årsmötet 2019

Motion 1 - Proletären FF