Stadgar

Stadgar

Förslag nya stadgar med ändringar 2015

Förslag till nya stadgar 2015

Kommentar till förslag nya stadgar 2015