Stadgar

Stadgar

Förslag nya stadgar med ändringar 2016

Förslag till nya stadgar 2016

Kommenar till förslag på nya stadgar