Föreningsträff 2018-12-11

Presentation från infomöte och workshop 2017-06-20