Presentation från infomöte och workshop 2017-06-20