Frimånaden Fotboll

Mellan den 15 november och den 15 december infaller frimånaden, vilket innebär att amatörspelare kan byta förening utan att föreningen man lämnar kan hindra detta.
P.g.a. rådande pandemi, har frågan uppstått om att förlänga eller förskjuta frimånaden. Nu har SvFF kommit med beslut i frågan.

Anmälan och seriestart 2020

Nedan finner ni anmälan samt seriestart för fotbollen 2020.
Vi kommer fylla på med information kring serieläggningsprocessen i denna nyhet som är färdigställd innan vi öppnar upp anmälan för ungdoms- och barnserierna

Visa alla nyheter