Sammanfattning av de politiska partiernas löften från debatten på Gamla Ullevi den 30/8 2018

Inför kommande val och med anledning av att många av våra föreningar har en mycket pressad situation så har Göteborgs Fotbollförbund arbetat hårt med att förbättra villkoren för lokalfotbollen.

Vår övertygelse är att våra föreningar kan spela en ännu större roll för integrationen, folkhälsan och civilsamhället om resurser tillförs in i föreningarna.
Vår analys säger också att det är bråttom och att om inget görs i en snar framtid så kommer många av våra stadsdelsföreningar - inte minst föreningar i socioekonomiskt svaga områden - att försvinna under kommande mandatperiod. Inför valet och som en final på detta politiska arbete så bjöds våra politiska företrädare i Göteborgs kommun in till debatt den 30 augusti i anslutning till VM-kvalmatchen mellan Sverige och Ukraina på Gamla Ullevi. Inför debatten hade vi försett alla 11 politiska partierna (se deltagarlistan) med information om föreningarnas situation. Vi skickade också med sex konkreta frågor att ta ställning till. Vi har i detta arbete koncentrerat oss på Göteborgs kommun med avsikten att därefter jobba med våra kranskommuner, ett koncept som varit framgångsrikt bl.a. i vårt arbete med konstgräsetableringen.

Här redovisas frågorna tillsammans med de svar som partierna gav. Vi har också vid varje fråga räknat på en ungefärlig kostnad /år i Göteborgs kommun och i några fall även angivit vad det kostar för alla idrottsföreningar. Tidshorisonten som vi angivit är under kommande mandatperiod.

1. Ett kommunalt föreningskonsulentbidrag
(Kostnad/år för alla föreningarna (inte bara fotboll ) ca 25 miljoner.
Ca 12 miljoner kronor/år för alla fotbollföreningarna i Göteborgs kommun(Helsingborgsmodellen)

JA NEJ INGET TYDLIGT SVAR
Socialdemokraterna Moderaterna
Feministiskt Initiativ Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna Miljöpartiet
Centerpartiet
Liberalerna
Vänsterpartiet
Vägvalet
Demokraterna

Slutsats: Här finns en god politisk enighet om att kommande mandatperiod införa ett kommunalt föreningskonsulentbidrag. Det borde heller inte vara omöjligt att man oberoende av valresultatet hittar en blocköverskridande överenskommelse för Göteborgs kommun.

2. Dubbelbemanning av fotbollsföreningar i våra utsatta områden
I våra utsatta områden behöver föreningarna extra resurser i form av dubbelbemanning i varje stadsdel. Kostnad totalt/ år ca 12 miljoner. För fotbollen 8 miljoner/år

JA NEJ INGET TYDLIGT SVAR
Socialdemokraterna Kristdemokraterna Centerpartiet
Feministiskt Initiativ Liberalerna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Vägvalet
Demokraterna
Moderaterna
Miljöpartiet

Slutsats: I frågan kring att tillföra föreningar som jobbar i socioekonomiskt svaga områden särskilt stöd rådde i det närmaste total politisk enighet.

3. Ledararvodering av unga ledare i utsatta områden
Vi tror att man kan arbeta med ideella föräldraledare i mer starka områden och med arvodering (förebilder) av unga ledare i utsatta områden. Kostnad 1,5 miljoner/år.

JA NEJ INGET TYDLIGT SVAR
Socialdemokraterna Moderaterna Kristdemokraterna
Feministiskt Initiativ
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Liberalerna
Vänsterpartiet
Vägvalet
Demokraterna
Miljöpartiet

Slutsats: Även modellen med att rekrytera och erbjuda unga ledare i socioekonomiskt svaga områden en viss ledararvodering mottogs med stor enighet bland de politiska företrädarna i Göteborgs kommun.

4. Fri ungdomsledarutbildning
Kostnad 800.000 kr/år

JA NEJ INGET TYDLIGT SVAR
Socialdemokraterna Moderaterna
Feministiskt Initiativ Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna Miljöpartiet
Centerpartiet
Liberalerna
Vänsterpartiet
Vägvalet
Demokraterna

Slutsats: Att all ungdomsledarutbildning skall vara kostnadsfri rådde också stor politisk enighet kring.

5. Sänkning av taxorna för ungdomsfotbollen med 20% generellt
Kostnad 5 miljoner/år för fotbollföreningarna

JA NEJ INGET TYDLIGT SVAR
Vägvalet Socialdemokraterna Centerpartiet
Feministiskt Initiativ Kristdemokraterna Liberalerna
Sverigedemokraterna Miljöpartiet Demokraterna
Vänsterpartiet Moderaterna

Slutsats: I denna fråga fanns ingen politisk enighet. Mycket av diskussionen handlade om nivån på sänkningen, om det skulle vara mer eller mindre.

6. Höjning av det lokala aktivitetsstödet generellt med 20%
Kostnad  5 miljoner/år för fotbollföreningarna

JA NEJ INGET TYDLIGT SVAR
Moderaterna Socialdemokraterna Vägvalet
Kristdemokraterna Feministiskt Initiativ
Sverigedemokraterna Miljöpartiet
Liberalerna Vänsterpartiet
Centerpartiet
Demokraterna

Slutsats: Även i denna fråga fanns det ingen politisk enighet.

Resultat av frågor på Panelbebatten avseende Fotbollsföreningarnas förutsättningar under nästa mandatperiod
Politiskt Parti/Fråga 1 2 3 4 5 6
1 Sverigedemokraterna J J J J J J
2 Feministiskt initiativ J J J J J N
3 Vänsterpartiet J J J J J N
4 Vägvalet J J J J J -
5 Demokraterna J J J J - J
6 Socialdemokraterna J J J J N N
7 Liberalerna J - J J - J
8 Centerpartiet J - J J - J
9 Moderaterna N J N N N J
10 Miljöpartiet N J J N N N
11 Kristdemokraterna N N - N N J
Summa % Ja 73% 89% 80% 73% 50% 60%
Fråga 1 Ett kommunalt föreningskonsulentbidrag 12
Fråga 2 Dubbelbemanning utsatta områden 8
Fråga 3 Ledararvodering av unga ledare i utsatta områden 1,5
Fråga 4 Fri ungdomsledarutbildning 0,8
Fråga 5 Sänkning av taxorna för ungdomsfotbollen med 20% generellt 5
Fråga 6 Höjning av lokala aktivitetsstödet generellt med 20% 5
32,3

Hur Göteborgs Fotbollförbund går vidare:

Nu har vi på ett tydligt sätt fått ta del av de löften som de elva inbjudna politiska partierna ger till kommande mandatperiod. Under hösten kommer vi med stöd av detta att uppvakta de politiska företrädarna i våra övriga 7 kommuner.

När vi ser hur den politiska styrningen av Göteborg ser ut så sätter arbetet igång med att mer konkret se till att de politiska löftena realiseras så snart som möjligt. Hur detta arbete går vidare med ber vi att få återkomma till.

Göteborgs Fotbollförbund den 3 september 2018

Styrelsen