Frimånad Futsal

Mellan den 1 augusti och den 31 augusti infaller frimånaden i Futsal, vilket innebär att amatörspelare kan byta förening utan att föreningen man lämnar kan hindra detta.
Det krävs dock en övergångshandling.

På förekommen anledning vill vi påminna om den kutym som finns om att man som mottagande förening ser till att spelaren har gjort rätt för sig vad gäller medlemsavgift och ev. andra skulder innan man tar emot spelaren.
Vi påminner också om att man ska meddela den gamla föreningen att övergången är gjord.

Utdrag ur Tävlingsbestämmelserna för Futsal, 4 kap. Representationsbestämmelser.

12 § Frimånadsövergång
Amatör har rätt att utan lämnande förenings godkännande övergå till annan förening under frimånaden. Detta inkluderar övergång från amatör till att även fortsättningsvis vara amatör, från amatör till att bli professionell respektive från avtalslös professionell till att bli amatör.

14 § Ogiltig begränsning av frimånadsövergång
Avtalsvillkor som begränsar en amatörs rätt att byta förening inom frimånaden är ogiltigt.

Giltig övergångsanmälan som avser innevarande frimånad ska ha inkommit och betalats till SvFF senast den 31 augusti.