Dags att söka idrottslyftspengar för 2019

Idrottslyftet år 12 för verksamhet under 2019.

Ansökningstiden sträcker sig i år från den 21 januari - 15 februari 2019.

Idrottslyftsmedel som söks via Göteborgs Fotbollförbund

Vi har likt tidigare år några "paketerbjudanden" med sista ansökningsdag 15/2 2019.

Paket 1: Ett fortsatt deltagande i vårt stora projekt Spelarlyftet för tolfte året
(Föreningen söker efter storlek)

5.000 kr (1-2 ungdomslag 12-19 år)
Fri tillgång till S2S-verktyget.
Fritt deltagande på ledarfortbildningar och workshops - ett område som vi kommer lägga än mer kraft på.
Deltagande på ledar- och spelarutbildning - LSU (fd talangträningar) och i zonlagsturneringen för föreningens ungdomar där i år talangträningarna omfattar även flickor och pojkar 12 år.

7.500 kr (3-6 ungdomslag 12-19 år)
Fri tillgång till S2S-verktyget.
Fritt deltagande på ledarfortbildningar och workshops - ett område som vi kommer lägga än mer kraft på.
Deltagande på ledar- och spelarutbildning - LSU (fd talangträningar) och i zonlagsturneringen för föreningens ungdomar där i år talangträningarna omfattar även flickor och pojkar 12 år.

10.000 kr (7 eller fler ungdomslag 12-19 år)
Fri tillgång till S2S-verktyget.
Fritt deltagande på ledarfortbildningar och workshops - ett område som vi kommer lägga än mer kraft på.
Deltagande på ledar- och spelarutbildning - LSU (fd talangträningar) och i zonlagsturneringen för föreningens ungdomar där i år talangträningarna omfattar även flickor och pojkar 12 år.

Medlen enligt ovan används av föreningen för att stärka verksamheten för ungdomar och ledare i föreningen. Föreningen kommer inte att faktureras för de gemensamma aktiviteterna utan finansieringen av dessa sker centralt.

Paket 2A: Föreningsutvecklingspaketet - Utbildning av en föreningshandledare 4.000 kr
För att kunna medverka i fortsatt arbete med vårt föreningsutvecklingsprojekt fordras att föreningen har en utbildad föreningsutvecklare. Denna utbildning går parallellt med vårt utbildningsläger i Skara den 15-18 augusti och ger behörighet att hålla Tränarutbildning C i egen förening samt ansvar för spelar- och ledarutbildningen i föreningsmiljön. Föreningen faktureras kurskostnaden i efterhand. Stora föreningar kan anmäla ytterligare någon till denna utbildning även om man har utbildat en redan. Detta paket betalas ut efter genomförd utbildning.

Paket 2B: Föreningslyftet 2019 – 20.000 kr
Paketet söks i år bara via IdrottOnline sista dag för ansökan är den 15 februari. Projektet börjar 1 april och en projektbeskrivning kommer inom kort på vår hemsida.

Paket 2C: Rekrytering och utbildning av ledare för de yngsta – 4.000 kr
Föreningen kan söka 4.000 kr för att under året genomföra två interna workshops – en 3 mot 3 workshop och en 5 mot 5 workshop. Antingen genomförs workshopsen av föreningens egen utbildade handledare (se ovan), eller så kontaktar man en av de centralt utbildade för hjälp. Detta paket betalas ut efter genomförda aktiviteter.

Paket 3: Fotboll Fitness 2.500:- (Nytt för i år)
Föreningen kan söka 2.500 kr för att starta upp verksamhet av Fotboll Fitness karaktär. Mer information om Fotboll Fitness finns på https://www.svenskfotboll.se/svff/fotboll-fitness/.

Paket 4: Motionsfotboll 1.500 kr
Även 2019 kommer vi att erbjuda föreningarna möjlighet att delta i en enklare variant av föreningsfotboll i syfte att få fler att stanna kvar i föreningen. Kostnaden för deltagande är totalt 2.600 kr vilket inkluderar en lagförsäkringsavgift på 1.500 kr. Föreningar som startar denna verksamhet kommer att erbjudas en subvention på 1.500 kr. Mer om motionsfotboll kommer att presenteras på vår hemsida och vid GFF:s ordinarie årsmöte.

Paket 5: Egna föreningsprojekt - sista ansökningstid för dessa är 15 februari 2018
Resterande pengar i Idrottslyftet år 12 kan sökas av föreningarna på sedvanligt sätt. Maximalt beviljat Idrottslyft till dessa projekt är 25.000 kr/förening. I denna summa ingår inte paketerbjudanden.
Idrottslyftets målgrupp är 7-26 år med mer fokus kring tonåringar. Dock tycker vi att det är viktigt att inte glömma de "något äldre". Även projekt med syfte att utbilda unga ledare samt särskild stimulans för flickfotbollen har hög prioritet i denna sökpott.

Den praktiska hanteringen av inkomna ansökningar
Den 15 februari är sista ansökningsdag för paketerbjudanden och för egna projekt. Ansökan öppnar den 21 januari.

Idrottslyftsmedel som söks via Västra Götalands Idrottsförbund

Syfte
Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten

1) Strategi 2025
Föreningen kan ansöka om medel för att arbeta processinriktat med någon/några av de fem utvecklingsresorna.
- Den moderna föreningen engagerar
- Inkluderande idrott för alla
- En ny syn på träning och tävling
- Jämställdhet för en framgångsrik idrott
- Ett stärkt ledarskap
Läs mer om utvecklingsresorna!

2) Nya former av idrott i föreningen
Föreningen kan ansökan om medel för att vara proaktiva och utmana sig själva för att hitta nya verksamhetsformer. Exempelvis där utövarna tydligare tävlar mot sig själv eller inte tävlar alls, fria träningstider, flexibla träningsgrupper osv.

3) Fler och bättre utbildade ledare
Föreningen kan ansöka om medel för att utveckla ledarskapet i föreningen. Vi erbjuder många olika typer av fortbildning, föreläsningar och utbildningar som kan bekostas med Idrottslyft.

Det finns också möjlighet för idrottsföreningar att genom Idrottslyftet söka stöd till idrottsanläggningar. Kontaktperson för anläggningsstödet i Göteborgsområdet är Linnea Tydén Busck.

Frågor om Idrottslyftet år 12 besvaras av Ulf Carlsson på Göteborgs Fotbollförbund, tel. 031-7610703.
Behöver Ni praktisk hjälp med ansökningarna kontakta Anette Wigerud på vårt kansli, tel. 031-7610711

För mer information om Idrottslyftet från Västra Götalands Idrottsförbunds:
Fredrik Ahlstrand
Idrottskonsulent – Fotboll i Göteborg
fredrik.ahlstrand@vgidrott.se
0709-26 58 39

Välkomna med era ansökningar.

Göteborgs Fotbollförbund