Föreningskommittén

Tommy Wallhult

Ordförande

Mobil: 0733-10 79 25
E-post: tommy.wallhult@gu.se

Ansvarsområde: Ordförande i Föreningskommittén (FK), Styrelseledamot

Ulf Carlsson

Sekreterare

Tel: 031-761 07 03
E-post: ulf.carlsson@gbgfotboll.se

Ansvarsområde: Kanslichef, Utbildning, Adjungerad ledamot i styrelsen, Sekreterare i FK

Patrik Gustafson

Utveckling, Utbildning, Adjungerad

Tel: 031-761 07 10
E-post: patrik.gustafson@gbgfotboll.se

Ansvarsområde: Utveckling, Utbildning, Adjungerad ledamot i FK

Johan Mattsson

Spelarutbildning, Adjungerad

Tel: 031-761 07 19
E-post: johan.mattsson@gbgfotboll.se

Ansvarsområde: Spelarutbildning, Adjungerad ledamot i FK

Annika Åberg

E-post: annikaaberg@telia.com

Leif Sjöqvist

Tel: 031-52 65 51
Mobil: 0735-61 80 84
E-post: leif412@hotmail.com

Petter Wrenne

Mobil: 0723-51 08 29
E-post: petter.wrenne@gmail.com

Ansvarsområde: Styrelseledamot

Roger Gustafsson

Tel: 031-7037301
E-post: roger.gustafsson@ifkgoteborg.se

Tomas Andersson

E-post: tomas.andersson@bkhacken.se