Spelarutbildningsverksamhet 2017

Här finner du planeringen per åldersgrupp för Spelarutbildning i Göteborgs distrikt 2017, samt information om aktiviteterna och årets nyheter.

Spelformer i Göteborg 2017

På Representantskapsmötet den 19 december fastställdes att under 2017 fortsätta med de befintliga spelformerna för barn och ungdomar i Göteborg. Dessa återfinns här!

Vidare bestämdes att kortidsutvisningen i fortsättning endast skall vara ett personligt straff.

Nationella spelformer – i Göteborg 2017

SvFF genomför just nu ett arbete med nya nationella spelformer för barn och ungdomar. Arbetet har kommit så långt att arbetsgruppen tagit fram ett förslag som presenterats för alla 24 distrikten med ett positivt mottagande.

Visa alla nyheter