NIU Elitfotbollsgymnasium i Göteborg - Ansökan

Har du funderat på att söka till Elitfotbollsgymnasiet? Läs nedanstående information. Sista ansökningsdag är 1 december 2017.

Information 2017/2018

Läsåret 2011/2012 trädde den nya gymnasiereformen (GY 2011) i kraft. För fotbollens del innebar det att Riksgymnasierna är borta och att fotbollsverksamheten fördelas mellan så kallade NIU Elitfotbollsgymnasium och Lokala gymnasier. På ett NIU Elitfotbollsgymnasium läser man 400p fotboll med ambitionen att nå nationell eller internationell elit. De lokala gymnasierna erbjuder 200p med inriktning mot bredd.
I Göteborg ansvarar Göteborgs Fotbollförbund för NIU Elitfotbollsgymnasium som fr.o.m. 2015 omfattar totalt 110 elevplatser/årskurs (78 pojk- och 32 flickplatser) och har verksamhet på följande skolor:

Katrinelundsgymnasiet 72 platser/årskurs
Aspero Idrottsgymnasium 22 platser/årskurs
Angeredsgymnasiet 8 platser/årskurs
Partille Gymnasium 8 platser/årskurs

För pojkarna så förfogar elitklubbarna BK Häcken, GAIS,
IFK Göteborg och Örgryte IS själva över 36 av platserna (9 st/förening). IFK har fr.o.m. 2015 valt att genomföra sin utbildning på Aspero. Övriga elitklubbar har sin verksamhet på Katrinelund.

Elitklubbarna sköter sin egen nominering. För övriga spelare så ansvarar Göteborgs Fotbollförbund för den fotbollsmässiga bedömning och arrangerar i samarbete med de fyra gymnasierna uttagningstillfällen.

Vem kan söka till NIU Elitfotbollsgymnasium i Göteborg?
Elever boende i följande kommuner: Göteborg, Kungälv, Lerum, Partille, Härryda, Mölndal, Ale, Öckerö, Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet, Alingsås och Kungsbacka.
Även elever från andra kommuner kan söka. Där behövs dock ett godkännande från avlämnande kommun avseende den medföljande skolpengen.

Program
Din fotbollsutbildning kan kombineras med följande program:

Angered
Samhällsvetenskap, Ekonomi och Handel & Administration.

Aspero
Samhällsvetenskap och Ekonomi.

Katrinelund
Samhällsvetenskap, Naturvetenskap, Vård- och omsorg och Ekonomi.
Bernadottegymnasiet har Samhällsvetenskap med inriktning uniform och Tekniskt program.

Partille
Samhällsvetenskap, Ekonomi, Naturvetenskap, Estet, Bygg- och anläggning, El- och energi och Fordon- och transport.

För ytterligare information avseende tillgängliga program kontakta resp. gymnasium.

Målsättning
Göteborgs Fotbollförbund har ett klart uttalat syfte och en klar målsättning med fotbollsgymnasierna:
* Talangfulla spelare skall bli ännu bättre fotbollsspelare genom flera träningspass under kunnig ledning.
* Dessa talanger ska även klara av studierna med gott resultat.

Att kombinera sin gymnasieutbildning med avancerad fotbollsträning upplevs positivt av många. Tänk dock på att du måste ha rätt inställning för att orka med ytterligare 3 träningspass per vecka.

Uttagningsförfarandet
Göteborgs Fotbollförbund ansvarar för en rättvis och väl genomtänkt fotbollsmässig bedömning av de sökande eleverna. Detta görs dels via en referens- och meritförteckning som skall bifogas ansökan, samt en uttagningsträning. Uttagningsträningar arrangeras enligt följande:

 • Pojkar - 7 december. Gemensam för alla skolor!
 • Flickor: Här skall du delta på den eller de skolor du söker till!
  * Aspero – 8 december
  * Katrinelund – 6 december
  * Partille – 5 december

Senast 19 januari får eleven besked om den blivit fotbollsmässigt rekommenderad.
Därefter överlämnar Göteborgs Fotbollförbund den fortsatta hanteringen
till de fyra gymnasierna, som utifrån elevernas egna skol- och programval och ovan nämnda fotbollsbedömning, hanterar antagningen.

OBS! Tillhör du någon av följande föreningar: BK Häcken - GAIS - IFK Göteborg - Örgryte IS - så gäller deras respektive uttagningsförfaranden. Hör efter med din ledare.

Frågor om de olika gymnasierna ställs till:

* Angered: Rektor Asal Josefsson 0703-697620; Fotbollsansv. Mikael Olausson 0703-761101
* Aspero: Rektor Jens Naezer 0725-177799; Fotbollsansv. Stefan Skarland 0736-842974
* Katrinelund: Rektor Mats Winqvist 031-3670515; Fotbollsansv. Ulf Svensson 0707-351788
* Partille: Rektor Susanne Krook 031-7921511; Fotbollsansv. Magnus Garå 031-7921421

Fotbollsfrågor, kontakta Göteborgs Fotbollförbund:

Patrik Gustafson tel: 031-761 07 10 eller e-post: patrik.gustafson@gbgfotboll.se

Johan Mattsson tel: 031-761 07 19 eller e-post: johan.mattsson@gbgfotboll.se

Ytterligare information
På uttagningsträningarna ges information om skolornas utbud och verksamhet. Ett bra sätt skaffa sig ytterligare kunskap inför gymnasievalet är att besöka gymnasieskolornas öppna hus:

 • Angered – Kontakta gymnasiet på 031-3671500.
 • Aspero – Lördag 21 oktober kl. 11.00-14.00. Kontakta gymnasiet på 031-3378900 för övriga event och info.
 • Katrinelund – Lördag 11 november kl. 10.00-14.00.
 • Partille – Torsdag 26 oktober kl. 18:00-20:00 samt lördag 20 januari kl. 12:00-14:00.

Förenings- och lagbesök

GFF avser också att göra ett antal förenings-/lagbesök på flicksidan. Är ert lag intresserade av ett besök så ta kontakt med:

Camilla Ackerfors tel: 031-761 07 18 eller e-post: camilla.ackerfors@gbgfotboll.se

Sista ansökningsdag
Ansökan görs på Göteborgs Fotbollförbunds hemsida via ett webformulär senast 1 december 2017.
OBS! Tillhör du någon av följande föreningar: BK Häcken - GAIS - IFK Göteborg - Örgryte IS - så skall du skicka fotbollsansökan till din förening.

Vad händer när jag skickat in ansökan?

* Göteborgs Fotbollförbund tar emot ansökningar t.o.m. den 1 december 2017. När eleven skickat in sin ansökan via webformuläret så får man ett auto-svar i formuläret som visar att anmälan gått iväg och att ansökningen kommit in. Ett mail med kallelse och info kring uttagningsträningen skickas sedan ut senast 2 december. Mailet svarar man på enligt instruktionerna för att bekräfta sin medverkan på uttagningsträningen.

* Ansökningarna bearbetas. Eleverna rangordnas utifrån fotbollsmeriter och uttagningsträningen. Är de flera sökande från en förening så kontaktas föreningen för rangordning.

* Efter fotbollsbedömningen (uttagningsträningen) skickas brev till alla sökande elever med information om man har blivit rekommenderad eller ej. Detta görs innan eleven gör sitt gymnasieval 1 februari.

* Göteborgs Fotbollförbund lämnar över vår totala fotbollsbedömning till respektive gymnasieskola. Därefter tar skolan ut eleverna utifrån fotbollsbedömningen samt de regler som gäller för intagning till respektive skola och gymnasieprogram.


Ansökningsformulär