NIU Fotbollsgymnasium i Göteborg

Har du funderat på att söka till Fotbollsgymnasium? Läs nedanstående information. Sista ansökningsdag är 1 december 2019.

Information inför NIU läsåret 2020/2021

Läsåret 2011/2012 trädde den nya gymnasiereformen (GY 2011) i kraft. För fotbollens del innebar det att Riksgymnasierna är borta och att fotbollsverksamheten fördelas mellan så kallade NIU (Nationella Idrottsutbildningar) och Lokala gymnasier. På ett NIU läser man 400p fotboll med ambitionen att nå nationell eller internationell elit. De lokala gymnasierna erbjuder 200p med inriktning mot bredd.

I Göteborg ansvarar Göteborgs Fotbollförbund ihop med Svenska Fotbollförbundet för NIU Fotboll som fr.o.m. höstterminen 2019 omfattar totalt 120 elevplatser/årskurs (84 pojk- och 36 flickplatser) och har verksamhet på följande skolor:

Katrinelundsgymnasiet 70 platser/årskurs
Aspero Idrottsgymnasium 30 platser/årskurs
Angeredsgymnasiet 10 platser/årskurs
Partille Gymnasium 10 platser/årskurs

För pojkarna så förfogar elitklubbarna BK Häcken, GAIS,
IFK Göteborg och Örgryte IS själva över 40 av platserna (10 st./förening). IFK har fr.o.m. 2015 valt att genomföra sin utbildning på Aspero Idrottsgymnasium. Övriga elitklubbar har sin verksamhet på Katrinelundsgymnasiet.

Elitklubbarna sköter sin egen nominering. För övriga spelare så ansvarar Göteborgs Fotbollförbund för den fotbollsmässiga bedömning och arrangerar i samarbete med de fyra gymnasierna uttagningstillfällen.

Vem kan söka till NIU Fotboll i Göteborg?
Elever boende i följande kommuner: Göteborg, Kungälv, Lerum, Partille, Härryda, Mölndal, Ale, Öckerö, Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet, Alingsås och Kungsbacka.
Även elever från andra kommuner kan söka. Där behövs dock ett godkännande från avlämnande kommun avseende den extra elevpengen som NIU genererar.

Program
Din fotbollsutbildning kan kombineras med följande program:

Angeredsgymnasiet
Samhällsvetenskap, Ekonomi och Handel & Administration.

Aspero Idrottsgymnasium Göteborg
Samhällsvetenskap och Ekonomi.

Katrinelundsgymnasiet
Samhällsvetenskap, Naturvetenskap, Vård- och omsorg och Ekonomi.

Bernadottegymnasiet
Samhällsvetenskap med inriktning uniform, Tekniskt program och Natur.

Partille Gymnasium
Samhällsvetenskap, Naturvetenskap, Bygg- och anläggning, El- och energi och Fordon- och transport.

För ytterligare information avseende tillgängliga program kontakta resp. gymnasium.

Målsättning
Göteborgs Fotbollförbund har ett klart uttalat syfte och en klar målsättning med fotbollsgymnasierna:

* Ambitiösa spelare skall bli ännu bättre fotbollsspelare genom flera träningspass under kunnig ledning. Dessa spelare skall även klara av studierna med gott resultat.

Att kombinera sin gymnasieutbildning med avancerad fotbollsträning upplevs positivt av många. Tänk dock på att du måste ha ett brinnande intresse och en stark drivkraft för att fysiskt och mentalt orka med ytterligare 3 träningspass per vecka.

Uttagningsförfarandet
Göteborgs Fotbollförbund ansvarar för en rättvis och väl genomtänkt fotbollsmässig bedömning av de sökande eleverna. Detta görs dels via en referens- och meritförteckning som skall bifogas ansökan, samt en uttagningsträning. Uttagningsträningar arrangeras enligt följande:

 • Pojkar – 12 december. Gemensam för alla skolor!
 • Flickor: Här kan du med fördel delta på den eller de skolor du söker till. Men. För att bli bedömd och rekommenderad för alla fyra skolorna räcker det att gå på en av träningarna.
  * Aspero – 13 december
  * Katrinelund – 11 december
  * Partille – 10 december

Senast 17 januari får eleven besked om den blivit fotbollsmässigt rekommenderad. Därefter överlämnar Göteborgs Fotbollförbund den fortsatta hanteringen till de fyra gymnasierna, som utifrån elevernas egna skol- och programval och ovan nämnda fotbollsbedömning, hanterar antagningen.

OBS! Tillhör du någon av följande föreningar: BK Häcken - GAIS - IFK Göteborg - Örgryte IS - så gäller deras respektive uttagningsförfaranden. Hör efter med din ledare. Du skall dock fortfarande registrera din ansökan via SvFF formulär.

Frågor om de olika gymnasierna ställs till:

* Angered: Rektor Roger Bloom: 0706-601242; Fotbollsansv. Mikael Olausson: 0703-761101
* Aspero: Rektor Jens Naezer: 0725-177799; Fotbollsansv. Stefan Skarland: 0736-842974
* Katrinelund: Rektor Mats Winqvist: 031-3670515; Fotbollsansv. Ulf Svensson: 0707-351788
* Partille: Rektor Susanne Krook: 031-7921511; NIU-ansv. Magnus Garå: magnus.gara@partille.se; Fotbollsansv. Alexander Severin: 0704-100049

Fotbollsfrågor, kontakta Göteborgs Fotbollförbund:

Patrik Gustafson tel: 031-761 07 10 eller e-post: patrik.gustafson@gbgfotboll.se

Johan Mattsson tel: 031-761 07 19 eller e-post: johan.mattsson@gbgfotboll.se

Ytterligare information
På uttagningsträningarna ges information om skolornas utbud och verksamhet. Ett bra sätt skaffa sig ytterligare kunskap inför gymnasievalet är att besöka gymnasieskolornas Öppna hus:

 • Angered – Kontakta gymnasiet på 031-3671500.
 • Aspero – Lördag 19 oktober kl. 11.00-14.00 samt 21 januari kl. 16.30-19.00. Kontakta gymnasiet på 031-3378900 för övriga event och info.
 • Katrinelund – Lördag 16 november kl. 10.00-14.00.
 • Partille – Torsdag 25 oktober kl. 18:00-20:00 samt lördag 19 januari kl. 12:00-14:00.

Du kan dessutom besöka Gymnasiemässan som genomförs 8-10 oktober på Svenska Mässan i Göteborg: http://gymnasiedagarna.se/

Sista ansökningsdag

Ansökan görs på Svenska Fotbollförbundets hemsida via ett webbformulär senast 1 december 2019. OBS! Alla sökande skall göra sin anmälan här. Även om du tillhör du någon av följande föreningar: BK Häcken - GAIS - IFK Göteborg - Örgryte IS - så skall du skicka din ansökan via detta formulär!

Ansökningsformuläret NIU – fotboll inför läsåret 2020/2021

Hittar du här:

https://fogis.se/fotboll-i-skolan/fotboll-i-gymnasieskolan/nationella-idrottsutbildningar-fotboll1/

Vad händer när jag skickat in ansökan?

* Svenska Fotbollförbundet tar emot ansökningar t.o.m. 1 december 2019. När eleven skickat in sin ansökan via webbformuläret så får eleven en bekräftelse i formuläret, dessutom får elev och målsman en bekräftelse via mail som visar att anmälan gått iväg och att ansökningen kommit in.

* Ett mail med kallelse och info kring uttagningsträningen skickas sedan ut från Göteborgs Fotbollförbund senast 4 december. Mailet svarar man på enligt instruktionerna för att bekräfta sin medverkan på uttagningsträningen.

* Ansökningarna bearbetas. Eleverna rangordnas utifrån fotbollsmeriter och uttagningsträningen. Är de flera sökande från en förening så kontaktas föreningen.

* Efter fotbollsbedömningen (uttagningsträningen) skickas mail till alla sökande elever med information om processen framåt. Detta görs innan eleven gör sitt gymnasieval 1 februari.

* Göteborgs Fotbollförbund lämnar över vår totala fotbollsbedömning till respektive gymnasieskola. Därefter tar skolan ut eleverna utifrån fotbollsbedömningen samt de regler som gäller för intagning till respektive skola och gymnasieprogram.