Framtidens Fotboll

Konferens: Nya nationella spelformer för barn och ungdomar i praktiken

18-19 mars 2017 i Prioritet Serneke Arena i Göteborg

Svenska Fotbollförbundets arbetsgrupp avseende nya nationella spelformer för barn- och ungdomar inbjuder till utbildning/konferens i Prioritet Serneke Arena i Göteborg. Då detta är en av Sverige mest moderna anläggningar och de nya nationella spelformerna utgår från de senaste forskningsrönen inom internationell spelarutbildning så har vi valt att kalla detta event för – Framtidens fotboll!

Konferensen sträcker sig över två dagar, 18-19 mars. Dag 1 består av information och utbildning för konferensdeltagarna. Dag 2 byggs upp kring ett sammandrag med matchspel i spelformerna 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7 samt 9 mot 9 kompletterat med information, seminarier och utbildning. Här får man chansen att studera de nya nationella spelformerna i praktiken.

Syftet är att sprida information och kunskap runt de nya nationella spelformerna kopplat till spelet. Men också det praktiska runt planens beskaffenhet samt den underliggande värdegrunden i barn- och ungdomsfotboll. Efter dessa två dagar är målsättningen att deltagarna skall veta vad de nya spelformerna är för något och hur man kan påbörja införandet på hemmaplan.

Vi har delat i eventet i fyra spår med olika målgrupper för respektive spår:

Spår 1 – Spelet: Målgrupp är distriktspersonal från Spelarutbildning och Tävling samt föreningsrepresentanter. Fokus ligger på utformning inkl. pedagogiska regler och införandeprocessen.

Spår 2 – Värdegrund: Målgrupp är distriktspersonal med Föreningsutveckling samt personal från intresseorganisationer, idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna och kommuner (tjänstemän och politiker) med inriktning mot föreningslivets utformning. Här behandlas allt från speltidsgaranti, Fair Play till föräldrars uppförande och arrangemangsdetaljer.

Spår 3 – Domare: Målgrupp är distriktspersonal från domarsidan. Fokus ligger på domarens roll och på en gemensam förenings- och distriktsdomarutbildning.

Spår 4 – Anläggning: Målgrupp är distriktspersonal från anläggningssidan samt leverantörer, planägare och planskötare. Leverantörer får chansen att visa upp sina lösningar på linjer, mål och sarger. Planägare och skötare blir informerade om de nya planernas beskaffenhet.


Program lördag 18/3

13.00-14.00: Lunch

14.00-16.00: Gemensam information om de nya nationella spelformerna

16.00-18.00: Uppdelning i grupper med fördjupning och diskussion samt förberedelser inför dag 2 inom resp. spår.

19.00: Middag

Program söndag 19/3

7.00-9.00: Frukost

9.00-13.00: Fortsatt arbete inom resp. spår genom bl.a. iaktagelser av matchspel

13.00-14.00: Lunch

15.00-18.00: Valfri aktivitet – gärna distriktsvis. Matchspelet fortsätter och ni har nu chansen att lägga upp en plan för hur implementeringen i ert distrikt kan se ut.

Spelschema – hålltider söndag

9.00-18.00: 3 mot 3 och 5 mot 5

9.00-12.00 & 15.00-18.00: Liten 7 mot 7

12.00-13.30: Stor 7 mot 7

13.30-15.00: Liten 9 mot 9

Priser och anmälan

Deltagare kan välja mellan följande alternativ:

 1. Deltagande inkl. måltider enligt ovan samt del i 4-bäddsrum – 2000 kr
 2. Deltagande inkl. måltider enligt ovan – 1200 kr
 3. Endast deltagande inkl lunch sön – 700 kr

Sista anmälningsdag är: 15 februari för övernattande gäster och 1 mars för övriga

Vid frågor eller ytterligare info vv kontakta patrik.gustafson@gbgfotboll.se, 031-761 07 10.

Inbjudan som PDF finns här. Kan med fördel skrivas ut som folder och distribueras.

Målgrupper – ytterligare info

 • Distriktspersonal: Konferensen ger er möjlighet att göra en plan på hur ni bör gå tillväga för att implementera de nya spelformerna på hemmaplan. Säkerställ att ni får med alla målgrupper från ert distrikt. Speciellt domare och anläggning är viktigt! Varför inte bjuda med en kommunrepresentant samt er SISU-konsulent?
 • Leverantörer: Detta är ett bra tillfälle att uppdatera sig om vad som kommer att efterfrågas i den framtida barn- och ungdomsfotbollen. Det finns möjlighet att ställa ut och visa upp relevant utrustning och lösningar. Det bästa är om utrustningen kan användas i det befintliga matchspelet. Speciellt är mål, linjer och sarger av intresse. Var vänlig meddela detta vid anmälan.
 • Föreningsrepresentanter: Det här är framtidens fotboll. Hur kan ni förhålla er till den?
 • Planägare och kommuner: Vilka krav ställs nationellt på era fotbollsplaner? Med nationella spelformer ser det likadant ut i hela landet. Hur har andra kommunerna löst det?
 • Föreningslivet intressenter: Vad innehåller de nya spelformerna m.a.p värdegrund? Kan spelformerna hjälpa oss till en mer inkluderande idrott? Varför inte låta kommunens politiker och tjänstemän deltaga och diskutera tillsammans?

Deltagarmaterial

 • Infopaket med bl.a.
  • Rapporten från Rikskonferensen
  • PP med matriser, dock utan hyperlänk.
  • Gemensamma foldern
  • En folder per spelform