Information LSU

Här publiceras den kallelse och information som skickas ut till alla ledare som anmält spelare till respektive LSU (Ledar- och Spelarutbildning). I menyn till vänster finns tidigare års information.

LSU 1 - 14/4 2019

LSU 2 - 19/5 2019

LSU 3 - 16/6 2019

LSU PF07 - 28/4 2019