Information LSU

Här publiceras den kallelse och information som skickas ut till alla ledare som anmält spelare till respektive LSU (Ledar- och Spelarutbildning). I menyn till vänster finns tidigare års information.