Spelarutbildningsverksamhet 2017

Här finner du planeringen per åldersgrupp för Spelarutbildning i Göteborgs distrikt 2017, samt information om aktiviteterna och årets nyheter.

Spelarutbildning 2017

OBS! Vi reserverar oss för ev. förändringar i planeringen.

Nyheter 2017

Det pågår diskussioner kring inriktningen på Spelarutbildningsverksamheten, både nationellt och lokalt. Detta kommer troligen att innebära fortsatta justeringar inom en inte allt för avlägsen framtid. Men utgångspunkten är det som är angivet i dokumentet. Inför 2017 har vi justerat relativt lite jämfört med 2016.

AllStar-konceptet i samband med Zonlagsturneringen flyttas fram ett år och finns nu för PF16 samt PF17-19. För PF17-19 kommer AllStar-matchen preliminärt att innebära matchning mot annat/andra distrikt och kopplas till Distriktslaget. I Zonlagsturneringen så kommer vi också att totalt öppna upp för fler lag/zon.

På Talangträningarna så kommer nu P15-16 utgöra en träningsgrupp, samma sak med F15-16. Tidigare bara P15 respektive F15.

För de äldre grupperna, PF16-19, så kommer vi fortsätta att ha fler Distriktslagträningar dit klubbledare också får ökad möjlighet att nominera spelare. Mer separat info kring PF16-19 vid informationsmöte 8 februari.