Nationella spelformer – i Göteborg 2017

SvFF genomför just nu ett arbete med nya nationella spelformer för barn och ungdomar. Arbetet har kommit så långt att arbetsgruppen tagit fram ett förslag som presenterats för alla 24 distrikten med ett positivt mottagande.

Arbetet går i höst vidare med olika detaljstudier och tester för att på SvFF Representantskapsmöte i slutet av året troligen landa i ett slutgiltigt beslut om införande. Införandet av de nya spelformerna planeras nationellt till 2018. Dock får de som vill prova det redan under 2017.

Då Göteborg redan 2012 införde nya spelformer för barn och ungdomar, samt har haft stor delaktighet i arbetsgruppen, innebär det endast mindre förändringar för oss. Så små att vi bedömer det möjligt att påbörja införandet redan till tävlingssäsongen 2017.

Förändringarna för Göteborg består i korthet av:

  • Stor 7 mot 7 för 12-åringar
  • Liten 9 mot 9 för 13-åringar
  • Stor 9 mot 9 för 14-åringar
  • Stor 11 mot 11 från 15 år och uppåt (den lilla 11 mot 11 försvinner)
  • Några regeljusteringar (pedagogiska regler)

För att sprida information och kunskap om de nya spelformerna kommer Göteborgs Fotbollförbund att under hösten tillämpa dessa i alla våra aktiviteter för spelarutbildning och träningsserier, såsom Talangträningar, Zonlagsturnering och Novemberserien .

Här finner ni den presentation som varje distrikt fått med bakgrund och förklaringar till förslaget.