Spelarutbildningsverksamhet 2018

Här finner du planeringen per åldersgrupp för Spelarutbildning i Göteborgs distrikt 2018, samt information om aktiviteterna och årets nyheter.

Spelarutbildning 2018

OBS! Vi reserverar oss för ev. förändringar i planeringen.

Nyheter 2018

Den stora förändringen inför 2018 är att det som förut hette Talangträningar numera benämns LSU och till viss del har fått en annan inriktning. Vi har samtidigt tagit bort vissa tillfällen och öppnat upp Futsal-tillfället för PF13-16 år (tidigare bara för PF13).

LSU är förkortning för Ledar- och Spelarutbildning och begreppet ersätter alltså det vi tidigare benämnt som Talangträningar. Upplägget för spelarna kommer inte att förändras nämnvärt. Däremot kommer vi nu att lägga ännu mer fokus på att fortbilda de föreningstränare som är på plats och försöka ge dem ännu mer innehåll. Det är ju som bekant föreningsledarna som i sina miljöer genomför större delen av den (spelar)utbildning som spelarna får. Att fortbilda föreningsledarna blir därmed ett av flera angreppssätt som vi kan använda för att förbättra föreningarnas miljöer.

Under 2018 kommer vi inte att ha kontinuerliga Distriktslagsträningar för PF17-19 utan kommer att hantera den åldersgruppen vid färre antal tillfällen och då använda ett mer uppsökande tillvägagångssätt. Vi kommer också att stryka den åldersgruppen från Zonlagsturneringen.