Göteborgs Fotbollförbund söker Spelarutbildare

Härmed utlyser vi två stycken uppdrag som Spelarutbildare. En person på flicksidan och en person på pojksidan.

Uppdraget innebär att arbeta inom tre områden:

  • Spelarutbildningsaktiviteter i Göteborgs Fotbollförbunds verksamhet
  • Uppföljning och rapportering av spelare gentemot Svenska Fotbollförbundet
  • Föreningsstärkande aktiviteter i Göteborgs Fotbollförbunds verksamhet

Praktiskt innebär uppdraget att tillsammans med våra Distriktskaptener ombesörja våra distriktslag samt att arbeta gentemot SvFF och deras verksamhet. Uppdraget innebär också ett aktivt deltagande i projektet Spelarlyftet och de aktiteter som ingår där.

Det hela medför också ett stort ansvar att verka som ambassadör för Spelarlyftet och Göteborgsfotbollen samt medverka till att Spelarlyftets och Göteborgs Fotbollförbunds ledstjärnor, normer och värderingar efterlevs.

Uppdragen sträcker sig till att börja med över 2019, med möjlighet till förlängning. Respektive tjänst motsvarar i arbetstid ca. 20% av en heltidstjänst. Största delen av arbetstiden är förlagd till kvällar och helger.

Du som söker bör ha följande utbildning:

Minst motsvarande UEFA Advanced eller UEFA Elite Youth.

Du som söker bör ha följande egenskaper:
- Goda ledaregenskaper
-
God instruktörsvana
-
Vara utåtriktad och ha lätt för att kommunicera och samarbeta
-
God organisations- och administrativ förmåga
- Datavana

Vi ser gärna kvinnliga sökande. Det är meriterande att ha varit Nyckelinstruktör och/eller Distriktskapten hos oss.

Arvode utgår enligt överenskommelse.

Vi vill att din ansökan är oss tillhanda senast den 14 februari 2019.

Ansökan med CV samt referenser skickas till:
Göteborgs Fotbollförbund
Att: Johan Mattsson
Box 257
401 24 Göteborg
E-post: johan.mattsson@gbgfotboll.se

Har du frågor ang. uppdragen kontakta:
Johan Mattsson, tel 031-761 07 19