Sökt NIU Fotbollsgymnasium i Göteborg

I dokumentet finner du som sökt en NIU-plats på något Elitfotbollsgymnasium i Göteborg information om den fortsatta processen. Läs igenom dokumentet noggrant.

Inför elevbesked NIU