Spelarutbildningsverksamhet 2019

Här finner du planeringen per åldersgrupp för Spelarutbildning i Göteborgs distrikt 2019, samt information om aktiviteterna och årets nyheter.

Spelarutbildning 2019

OBS! Vi reserverar oss för ev. förändringar i planeringen.

Nyheter 2019

Den kanske största förändringen 2019 är att vi flyttar Zonlagsturneringen till i september och under säsong. Vi vill prova vad ett sådant grepp ger och hur det upplevs. Därmed vill vi hålla den veckan (vecka 37) spelfri. Zonlagsturneringen kommer fortsatt att i första hand inrikta sig på föreningsledarna.

Det har också tillkommit ett läger för PF16 år, Västsvenska Utbildningslägret i augusti. Ett läger som genomförs i Uddevalla och arrangeras tillsammans av distrikten Göteborg, Västergötland, Bohuslän och Dalsland.

Under 2019 så kommer vi samtidigt att ha fyra istället för fem LSU-tillfällen för PF13-16 år. Tre av dessa tillfällen genomförs på våren, medan LSU Futsal genomförs i november. Vi kommer fortsatt att lägga stort fokus på att fortbilda de föreningstränare som är på plats på LSU-tillfällena och försöka ge dem ännu mer innehåll. Det är ju som bekant föreningsledarna som i sina miljöer genomför större delen av den (spelar)utbildning som spelarna får. Att fortbilda föreningsledarna blir därmed ett av flera angreppssätt som vi kan använda för att förbättra föreningarnas miljöer.