Spelarutbildningsverksamhet 2020

Här finner du planeringen per åldersgrupp för Spelarutbildning i Göteborgs distrikt 2020, samt information om aktiviteterna och årets nyheter.

Spelarutbildning 2020

OBS! Vi reserverar oss för ev. förändringar i planeringen.

Nyheter 2020

Under 2020 så kommer vi att ha tre istället för fyra LSU-tillfällen för PF13-16 år. Två av dessa tillfällen genomförs på våren, medan LSU Futsal genomförs i november. Vi kommer fortsatt att lägga stort fokus på att fortbilda de föreningstränare som är på plats på LSU-tillfällena och försöka ge dem ännu mer innehåll. Det är ju som bekant föreningsledarna som i sina miljöer genomför större delen av den (spelar)utbildning som spelarna får. Att fortbilda föreningsledarna blir därmed ett av flera angreppssätt som vi kan använda för att förbättra föreningarnas miljöer.