Talangträningar 2017

Alla intresserade spelare (pojkar och flickor) i åldern 12-16 år (PF05-01) är välkomna att delta på våra olika Talangträningar.

Åldersgrupperna som kan anmäla sig till Talangträning 1-5 är: PF13, PF14 samt PF15-16.

PF13 och PF14 kan dessutom anmäla sig till Talangträning 6 medan PF14 också kan anmäla sig till Talangträningen 11 juni som är särskilt avsedd för dem.

PF12 kan bara anmäla sig till de två Talangträningarna som är specifikt avsedda för den åldersgruppen.

Alla spelare är välkomna, oberoende av hur långt man kommit i sin utveckling som fotbollsspelare. Enda kriteriet är att spelaren ska uppfylla Spelarlyftets definition av en talang:

"En intresserad ungdomsspelare som är träningsvillig!"

Det innebär att spelaren skall ha:

  • Genuin passion för fotboll
  • Hög ambition
  • Bra attityd
  • Motivation
  • Positiv karaktär
  • Egen vilja att delta på Talangträningarna (spelaren skall tillfrågas)

Det finns med andra ord ingen numerär begränsning gällande antal spelare/förening. Varje förening uppmuntras att anmäla minst en målvakt i varje åldersgrupp. Separat målvaktsträning med egen målvaktsinstruktör kommer till viss del att hållas.

Talangträning 1 5 mars
Talangträning 2 2 april
Talangträning 3 21 maj
Talangträning 4 10 september
Talangträning 5 22 oktober
Talangträning 6 3 december (OBS! Endast PF03 och PF04)
Talangträning PF03 11 juni (OBS! Endast PF03)
Talangträning PF05 - 1 27 augusti (OBS! Endast PF05)
Talangträning PF05 - 2 24 september (OBS! Endast PF05)

Anmälan är öppen t.o.m. 2 veckor innan aktuell träning. Vill du justera en tidigare anmälan så gör helt enkelt en ny med uppdaterat antal spelare och skriv en tydlig notering under Övrigt om att den ersätter tidigare anmälan.

Är du osäker på vilken Zon din förening tillhör så gå in under Spelarlyftets Zoner.

Frågor angående anmälan till Talangträning ställs till Johan Mattsson, johan.mattsson@gbgfotboll.se, 031-761 07 19.

Träningarna följer självklart vår utbildningsplan och kommer ledas av centrala instruktörer. Träningsprogram läggs ut i god tid så att både ledare och spelare har möjlighet att läsa in sig. Gå in på www.s2s.net och logga in med:

Användarnamn: GFF_Spelare eller Talangtranare
Lösenord: Spelarlyftet

Anmälan Talangträningar