Utbildningsdagar

Ur gruppen 15-åringar som man anmäler till LSU-aktiviteterna (f.d. Talangträningar) anmäler man ett antal spelare till våra Utbildningsdagar för 15-åringar. Här har vi tyvärr inte samma möjlighet att ta emot alla. Den numerära begränsningen är 5 spelare/förening. Dispens kan maximalt ges för att anmäla upp till 10 spelare/förening. Det är dock föremål för samtal och motivering. Varje förening eller ledare anmäler varje spelare separat.

Utbildningsdagar för 15-åringar medför en viss kostnad och är två heldagar med ett förmiddagspass, lunch/teori och ett eftermiddagspass. Detta blir då lite mer krävande och ställer krav på ork vad gäller fysik och mentalitet. Utbildningsdagarna för 15-åringar, som hålls i april, fungerar som utgångspunkt inför Utvecklingslägret (f.d. Elitlägret) i juni/juli samt Utbildningslägret i augusti.

Anmälan öppnar ca. 4 veckor innan Utbildningsdagarna för PF05 i april. Mer info publiceras i samband med det. Anmälan stänger 19 mars, knappt 2 veckor innan Utbildningsdagarna.

Utbildningsdagar 2020 för PF05: 4 + 5 april