Anmälningar till Utbildningsdagarna FP06

INFORMATION
Föreningen anmäler sina mest ambitiösa och träningsvilliga spelare till dessa Utbildningsdagar. Utbildningsdagarna ger spelaren chans att få extra fotbollsutbildning. Mer info finns i vårt häfte Spelarutbildning 2021 som bör läsas innan anmälan. Häftet hittar du också på GFF:s hemsida under rubriken Spelarutbildning.

Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot alla spelare till dessa tillfällen. Den numerära begränsningen är 5 spelare/förening. Kriterierna för att anmälas till Utbildningsdagarna är desamma som till LSU-aktiviteterna, dvs.:

  • Genuin passion för fotboll
  • Hög ambition
  • Träningsvillig
  • Bra attityd
  • Motivation
  • Positiv karaktär
  • Egen vilja att delta (spelaren skall tillfrågas om medverkan)

Har ni väldigt många spelare som uppfyller de kriterierna så får spelarnas färdighet också vägas in. Då handlar det om potential på sikt och spelarens nivå vad gäller spelförståelse och teknik. Inte nuvarande fysik.

Har ni önskemål om, och skäl till, att anmäla fler än 5 spelare från er förening så är det föremål för godkännande. Kontakta då Eva Qvistgaard på e-post eva.qvistgaard@gbgfotboll.se alt. telefon 031-761 07 19 innan ni anmäler några spelare.

Nytt för i år är att anmälan sker i Fogis, se länkar längs ner i dokumentet. Vi har förlängt anmälningstiden till den 17 mars. Tänk på att det är föreningens ledare som skall anmäla varje spelare separat i Fogis. Vi vill också att du som ledare rangordnar de spelare som du anmäler. Utgångspunkt är då de kriterierna som nämns ovan ihop med spelarens färdighet enligt beskrivningen ovan. Målvakter rangordnas antingen ihop med övriga spelare, eller separat.

När vi mottagit en anmälan så skickas en automatiskt bekräftelse till ledarens e-post (anges i formuläret). Kallelse mailas till spelaren innan Utbildningsdagarna startar. Faktura skickas till föreningen efter genomförd utbildning. Om föreningen inte står för kostnaden, görs detta upp mellan föreningen och spelaren. Anmälan är bindande och fakturan skall vara betald inom 30 dagar.

Utbildningsdagarna fungerar som utgångspunkt inför Regionala Utvecklingslägret i maj samt Utbildningslägret i augusti.

Har man spelare som bör vara aktuella för träningar och läger framöver, men som inte har möjlighet att närvara 27 och 28 mars, så är det viktigt att man för en diskussion med respektive DFK-team: http://gbgfotboll.se/spelarutbildning/distriktslag/dfk/

ÅTERBUD

Återbud endast p.g.a. sjukdom/skada.
OBS! Sjukdom/skada skall meddelas innan Utbildningsdagen startar.

KOSTNAD
700 kr/spelare för Utbildningsdagar (2 dagar)

I summan ingår GFF Instruktör, lättare förtäring och planhyra. Preliminära anläggningar är Lindevi för F06 och Heden för P06.

Anmälan Utbildningsdagar FP06

Flickor 2006

http://gbgfotboll.se/tranarutbildning/aktuella-utbildningar/?scr=info&fiid=51492

Pojkar 2006

http://gbgfotboll.se/tranarutbildning/aktuella-utbildningar/?scr=info&fiid=51456

Anmälan ska vara oss tillhanda senast 17 mars.