Zonlagsturnering

Arrangeras helgen 18-19 november 2017 för åldergrupperna P17-19, F16-19, P16, PF15 samt PF14.

Zonlagsturnering 2017

Zonlag 14 – 19 år

Zonlagen för PF14, PF15, PF16 samt PF17-19 kan med fördel leva under hela året i egen regi. Inför Zonlagsturneringen i november så kallas alla ledare till ett Nomineringsmöte 3 oktober. Lagen tränar ihop vid något tillfälle efter Nomineringsmötet och deltar sedan i turneringen med ett eller flera lag/zon beroende på åldersgrupp. Zonlagsledarna får också 7 november en fortbildning inför turneringen.