Kombinerade lag

Föreningar som planerar att ha kombinerade lag i seriespel 2018 måste ansöka om detta. Det räcker inte att man fått ansökan godkänd 2017. Ansökan ska göras av föreningarna, inte det specifika laget. Den måste också vara underskriven av behörig person och vara oss tillhanda innan serieanmälan går ut. Det är Tävlingskommittén som behandlar ansökningar gällande kombinerade lag.

Godkända kombinerade lag 2018