Kombinerade lag

Föreningar som planerar att ha kombinerade lag i seriespel 2019 måste ansöka om detta. Det räcker inte att man fått ansökan godkänd 2018. Ansökan ska göras av föreningarna, inte det specifika laget. Den måste också vara underskriven av behörig person och vara oss tillhanda innan serieanmälan går ut. Det är Tävlingskommittén som behandlar ansökningar gällande kombinerade lag.

Godkända kombinerade lag 2019