Matchändring

Matchändringsblankett

Följande gäller:

  • Kontakta motståndarna
  • Kom överens om en ny matchdag
  • Ta kontakt med planägaren och avboka matchtiden samt boka en ny tid för matchen
  • Vid kort framförhållning måste ni även kontakta domaren så att han/hon inte åker ut i onödan
  • Skicka sedan in de nya uppgifterna genom att fylla i Formuläret nedan
  • Alla fält ska vara ifyllda. Absolut viktigast är att hela matchnumret är rätt ifyllt
  • Kostnad senior 300:-/600:- och junior/ungdomslag 200kr/400kr
  • Ingen matchändringsavgift utgår för barn 8-12 år

Vi skickar bekräftelse på att matchändringen är utförd till den som har begärt ändringen. Sedan är det den matchändrande föreningen som meddelar sin motståndare att ändringen är godkänd.

Matchändringar som görs mindre än 10 dagar före det ursprungliga speldatumet innebär dubbel avgift.

Flyttad till:
Vi har hyrt sistnämnda tid och plats av planägaren.
Båda föreningarna är överens om matchändring, vilket härmed intygas.