Svenska Fotbollförbundets tränarutbildning

Tränarutbildning C
Den första tränarkursen heter Tränarutbildning C. Den är på två dagar och en kväll. Göteborgs Fotbollförbund arrangerar fyra st centrala kurser under året. Två på våren och två på hösten. Anmälan gör du på GFF:s hemsida under Aktuella utbldningar.
Tränarutbildning C behandlar ungdomsfotbollen upp till 12 år och då i huvudsak spelformerna 3-3, 5-5, 7-7 och 9-9. Den kommer också att ge dig en kväll med målvaksträning. Kursen kan även genomföras internt i föreningen om man har en utbildad föreningsinstruktör.

Efter C-diplom väljer man om man vill gå den ungdomsinriktade SvFF B Ungdom eller om man vill gå seniorutbildningen UEFA B. Är du ungdomstränare rekommenderar vi starkt att du går B Ungdom, en kurs som tar upp fotbollen från 10-19 år.

Tränarutbildning B Ungdom
Denna kursen är på 2+1+1 dagar med 1 dags webstudier imellan, dvs sammanlagt 5 dagar. För att gå denna kursen måste du ha gått en komplett C-diplom. Vi erbjuder kursen centralt två gånger/år. En gång på våren och en gång på hösten. Kursen kan även genomföras internt i föreningen om man har en utbildad föreningsintruktör.

UEFA B-licens
Denna kursen är på totalt tolv dagar samt fem webstudiedagar. Upplägget är att man har två dagar tillsammans däremellan en webdag osv. Det innebär totalt 6 x 2 dagar och 5 webdagar. Kursen erbjuds centralt en gång/år med start månadsskiftet januari-februari.

Samma behörighetskrav som B ungdom dvs genomgången UEFA C.

Tränarutbildning efter B-nivån
Efter dessa kurser så sker fortsatt utbildning enligt gamla modellen med UEFA Advanced och därefter Professionell på seniorsidan och A Ungdom på ungdomssidan. Dessa kurser arrangeras av Svenska Fotbollförbundet, dit man också skickar sin anmälan. Ev kommer vi i Götaland att få arrangera en UEFA A och en A Ungdom under 2019 men det är inte bestämt i skrivande stund.

Övrig tränarutbildning
Utöver den ordinarie tränarutbildningen så arrangerar Göteborgs Fotbollförbund även workshops som riktar in sig på i vilken spelform laget man tränar befinner sig på. Dessa utbildningar genomförs som regel under våren och är på en dag och kostnadsfria för deltagare vars förening är med i Spelarlyftet (vilket i princip alla våra ungdomsföreningar är). Vi rekommenderar dig att gå dessa utbildningar som ger dig kunskapen som är aktuell här och nu. Vi rekommenderar dig också att gå utbildningar som vi arrangerar i anslutning till våra sammandrag och vid vår centrala ledar- och spelarutbildning (LSU). Även dessa är kostnadsfria.

Målvaktstränarutbildning C och B
Vi arrangerar också en speciell målvaktstränarutbildning. Den första ligger som en kväll på tränarutbildning C och ingår i densamman. Därefter har vi två nivåer på den lokalt arrangerade målvaktstränarutbildningen - C och B. Mv C är en heldag och Mv B är på två dagar. Vi kör som regel en Mv C på våren och en på hösten och Mv B är på hösten.

Välkommen till vå tränarutbildning
Föreningskommittén