Information om Svenska Fotbollförbundets nya tränarstege.

Från 2015 kommer Svenska Fotbollförbundets tränarutbildning att ändras.

Av bifogad bild framgår hur det kommer att se ut och hur vi tycker att man skall förhålla sig till denna. Utbildningen kommer att införas succesivt med start till våren 2015.

Som första kurs och som alla måste gå innan man väljer spår införs en Kurs som heter C-diplom. Den ersätter avspark och Bas 1-nivån och är på 1 + 1 dag med en webstudiedag mellan, vilket innebär att man t.ex. går del 1 en lördag och del 2 någon eller några veckor senare.
Denna kursen kommer vi att erbjuda som central kurs från och med januari. Föreningar som har en utbildad handledare kan också köra den i egen regi.

Vi kommer att arrangera handledarutbildning i slutet av året och i mitten av januari.

Du som är inne i den gamla utbildningen kommer att fasas in på en nivå som ungefär motsvarar var du är nu. För att "slippa gå" C-diplomkursen så måste du ha både Avspark och komplett Bas 1-nivå.

Därför kommer vi i höst att ställa in våra Avsparkskurser och i stället erbjuda fler Bas 1-utbildningar under hösten och våren.
Vi tänker så här: Eftersom man ändå måste gå C-diplom även om man går Avsparken nu i höst så är det bättre att invänta den nya utbildningen.

Om man har påbörjat Bas 1-utbildningarna så tycker vi att man under hösten våren skall gå färdigt dessa så att man har hela Bas 1. Därför kommer vi som sagt att erbjuda ett ökat antal Bas 1-utbildningar.

Efter C-diplom så väljer man om man vill gå ungdomsinriktade SvFF B Licens Ungdom.
Denna kursen är på 2+2 dagar med 1 dags webstudier mellan dvs 5 dagar. För att gå denna kurs måste du alltså ha gått en komplett Bas 1-utbildning alternativt C-Diplom. Vi erbjuder kursen centralt från hösten 2015 och kursen kan också genomföras i föreningsregi.

Om man väljer ungdomsspåret- vilket förmodligen de allra flesta gör – så kan man inte "snedda över" utan måste gå den mer junior/ seniorinriktade UEFA B-Licens för att nå Advanced.

UEFA B-licens är på totalt 12 dagar + 5 webstudiedagar .

Upplägget är att man har 2 dagar tillsammans och däremellan 1 webdag – två dagar tillsammans, däremellan en webdag osv. Det innebär totalt 6 x 2 dagar och 5 webdagar. Kursen kommer att erbjudas centralt från hösten 2015 .

Vi har uppvaktat SvFF om att ge möjlighet att ta de första fem 2-dagarsblocken utan krav på inbördes ordning och att bara ha det sista blocket som just sista block. För kursdeltagarens del innebär det i så fall att man inte behöver invänta nästa kurs om man missat någon. På central nivå är målsättningen att erbjuda två cykler med de fem inledande blocken och ytterligare några med det avslutande blocket. Detta för att kursdeltagaren inte skall behöva vänta för länge innan man blir klar.

Samma behörighetskrav som B licens ungdom.

Efter dessa kurser så sker fortsatt utbildning enligt gamla modellen med Uefa A-licens dvs Advanced och därefter professionell.

För att söka Advanced så skall man alltså ha gått enligt nya modellen eller enligt gamla modellen med komplett Bas 2 samt Diplomkurs Bas 2.

Därför kommer vi också att erbjuda ett utökat antal Bas 2-utbildningar samt en Diplomkurs Bas 2 hösten 2015.

Så här blir det i så fall för dig som befinner dig mitt i utbildningen:

Du som inte gått någon kurs men är på gång att börja.
Avvakta till våren 2015 och häng på den nya utbildningen.

Du som påbörjat men inte fullföljt Bas 1-utbildningarna.
Gå färdigt under hösten/ våren och hoppa på den nya utbildningen på B-nivå.

För Dig som befinner Dig här men har väldigt bråttom kommer vi också likt 2014 att erbjuda en komprimerad Bas 2-internat i augusti 2015. För att gå den måste Du i så fall också gå Bas diplom senare under hösten.

Du som gått färdigt Bas 1 men inte påbörjat Bas 2
Hoppa på den nya utbildningen från hösten 2015-välj spår. Alternativt gå Bas 2 internat i augusti och Diplomkursen senare på hösten.

Du som påbörjat Bas 2 men inte är färdig
Gå färdigt i höst och under våren – ta därefter Bas diplomkursen. Då kan Du som tidigare söka advanced.

Du som är klar med Bas 2
Fullfölj med att gå Diplomkursen Bas 2. Då är Du också klar för Advanced.

Vi vill också passa på att slå ett slag för våra fortbildningar och våra workshops. Vi ser just nu över utbudet och kommer att erbjuda dessa i olika former. Bl.a. har idag ett stort antal föreningsutvecklare behörighet att köra 3- och 5-mannaworkshops ute i föreningen. Vi tycker att det i avvaktan på den nya utbildningen är alldeles utmärkt att köra en workshop med de nya ledarna.

För vårt centrala kursutbud innebär den nya utbildningen att vi ställer in de planerade Avsparkskurserna under hösten och lägger in lite fler av Bas 1 och Bas 2 under hösten och våren 2015. Ambitionen är att bara köra de nya kurserna från januari 2016. Vi återkommer inom kort med datum för de nya kurserna.

SvFF tränarutbildning

Visa alla nyheter