Information om seriestart för senior- och juniorserierna i Göteborg

Göteborgs Fotbollförbund har sedan tidigare kommunicerat ambitionen om att starta upp seriespelet för seniorer under juni månad med enkelserier. I nuvarande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och SvFF så avråder man tillsvidare från tävlings - och träningsmatcher för vuxna. Detta kommer förmodligen att omprövas av Folkhälsomyndigheten och SvFF inom kort. För att föreningarna ska kunna planera sin verksamhet så vill vi oavsett detta presentera information kring vad som är tänkt kring våra seniorserier.

Utifrån ovanstående så har Göteborgs Fotbollförbund bestämt att alla representationsserierför damer och herrar kommer att avgöras som enkelserier med ordinarie tävlings- och representationsbestämmelser. Matcherna kommer att kunna spelas så snart Folkhälsomyndigheten och SvFF ger klartecken för detta.

Det innebär att alla matcher innan serien vänder stryks och att omgångarna efter det att serien vänder gäller som spelordning*. Notera att det har skett justeringar av enstaka matcher, detta för att antalet hemma- och bortamatcher skall bli så jämnt fördelat som möjligt mellan lagen. Dessa justeringar gäller framförallt i matcher där lagen på spelordningsmötet var överens om att skifta omgångar och byta ordning på hemma- och bortamatchen.

Det är en tid av osäkerhet samt bristfälliga förberedelser och för att inget lag skall känna sig tvingade att spela matcher i juni, även om det skulle vara tillåtet, så kommer det krävas att bägge lagen är överens om detta för att så ska ske. I övrigt spelas matcherna från vecka 32 och framåt.

Praktiskt innebär detta också följande:

- Alla matcher som skall strykas har markerats som strukna i FOGIS och plantiderna för dessa matcher kommer att avbokas hos respektive planägare av Göteborgs Fotbollförbund.

- De matcher som ingår i enkelserien och som sedan tidigare var inlagda under juni månad har lagts på det preliminära datumet 2020-12-31. Dessa matcher skall hemma- och bortalag gemensamt komma överens om nytt speldatum för. Planbokningarna för dessa matcher avbokas av Göteborg Fotbollförbund 8/6.

- Vi vill att alla berörda föreningar skall inkomma med nytt speldatum för dessa matcher senast 7/6 för att synka planbokningen gentemot planägare. Det innebär att Göteborgs Fotbollförbund bokar in matcherna åt föreningarna och säkerhetsställer att matcherna bokas in på aktuell plan. Vill man behålla sina speldatum i juni behöver detta, efter kontroll med motståndarlaget, alltså bekräftas till GFF.

- Seriespelet avslutas som planerat enligt det nuvarande spelschemat. Det innebär att de matcher som ligger på det preliminära datumet 2020-12-31 inte kan spelas efter den sista spelomgången.

* I Division 4 damer som redan är en enkelserie kommer alla matcher som blivit uppskjutna under våren att flyttas till höstsäsongen, där hemma- och bortalag gemensamt får komma överens om nytt speldatum.

Kontaktperson Tävling Senior:

Christoffer Boström: christoffer.bostrom@gbgfotboll.se

Juniorer
Distriktsserierna och DM är uppskjutna tills vidare.
Ambitionen är att starta upp serierna så snart Folkhälsomyndigheten samt SvFF förändrar sina riktlinjer och tillåter personer födda 2001 och äldre att spela tävlingsmatcher. Serierna kommer att genomföras med ett speciellt Corona-regelverk som bland annat tillåter "haltande" tabeller. Detta innebär att lagen i en och samma serie kan komma att spela ett ojämnt antal matcher. För kvalificerande serier tillämpas separata kval.

Matcher som under våren blir inställda avbokas kontinuerligt hos planägare av Göteborgs Fotbollförbund med två veckor framförhållning.

Kontaktperson Tävling Ungdom:

Jasna Kliko: jasna.kliko@gbgfotboll.se