Reviderat förslag till seriesammansättning i våra representationsserier

Här finner ni reviderat förslag på seriesammansättningen i våra representationsserier.

Tävlingskommittén vill att ni noterar följande:

att
anmälningstiden går ut den 23 november.

att
sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter på TK:s reviderade förslag till seriesammansättning är den 23 november. Observera att synpunkter endast kan lämnas skriftligen till Göteborgs Fotbollförbund. Synpunkter ska lämnas av föreningen och inte den enskilde ledaren/spelaren. Vidare skall det vid lämnandet av synpunkter också lämnas en motivering och ett motförslag som tar hänsyn till "helheten" över hela tävlingskategorin.

Föreningens ev. synpunkter mailas till lotta.gustafsson@gbgfotboll.se.

TK reviderar och fastställer efter inkomna skrivelser ett s.k. slutgiltigt förslag.

25 november presenteras det slutgiltiga förslaget på vår hemsida.

Observera att synpunkter på det slutgiltiga förslaget endast kan lämnas på Representantskapsmötet.

Om vi inte kontaktas av er förening under yttrandetiden betraktar vi det som att ni inte har några synpunkter på förslaget.

Reviderat förslag - seriesammansättning 2021
Filen innehåller två flikar - en för Damserierna och en för Herrserierna.

Notera följande:
- Lagen i division 2 damer är inte placerade i några serier ännu. Detta görs senare i vecka 47 av Götalandsdistrikten.

- I div. 7 Herr har det tillkommit nya lag, och vi har indikationer på att det kommer tillkomma något/några lag till.

Karta div. 3 Dam

Karta div. 4 Herr

Karta div. 5 Herr

Karta div. 6 Herr

Karta div. 7 Herr