Scenarier för de kvalificerande serierna

Göteborgs Fotbollförbund har sedan tidigare skjutit upp de kvalificerande serierna till 1-2 maj. Läs mer om beslutet här!

För att underlätta för lagens fortsatta planering har vi sedan dess också tittat på tänkbara scenarion om restriktionerna inte tillåter spel även efter 1 maj. Sammanfattningsvis innebär de tre olika scenarierna följande:

Scenario 1: Dubbelserie med start V17 (1-2 maj)

Scenario 2: Dubbelserie med start V19 och V21

Scenario 3: Enkelserie med start V30-32

Släpper restriktionerna innan V17 så blir det scenario 1, släpper de mellan V17 och V19/21 så blir det scenario 2 och släpper de först efter V21 så tvingas vi till att spela enkelserier enligt scenario 3.

Det som i slutändan kommer att avgöra hur serierna kommer att kunna spelas är alltså när restriktionerna släpper men genom dessa tre scenariobeskrivningar så får lagen en uppfattning om vad som är möjligt och inte.

Utgångspunkten för de olika scenarierna har i huvudsak varit den enkät som samtliga lag i de kvalificerande serierna har fått svara på, där förlängd säsong har varit mest önskat. Dessutom har vi tagit hänsyn till tillgången på planer och domare, de nationella serierna och ev. kval till dessa, andra idrotter, sportslig rättvisa samt nästa års serieläggningsprocess.

Utifrån sportslig rättvisa kommer alla serier inom en serienivå att genomföras på samma sätt.

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av respektive scenario.

Scenario 1

Detta scenario innebär att det kommer genomföras en dubbelserie för samtliga representationsserier. Detta scenario beräknas utifrån att vi startar V 17 (dvs 1-2 maj) i enlighet med det beslut som SvFF och GFF tagit sedan tidigare.

Detta scenario innebär att vi kommer att kunna behålla samtliga gemensamma slutomgångar men att de eventuellt kommer att skjutas på i några veckor.

Division

Antal lag

Antal omgångar

Spelas

Omg att flytta

Div 2 Dam

12

22

V 17-26, 32-42

3

Div 3A Dam

10

18

V 17-25, 33-41

2

Div 3B Dam

10

18

V 17-25, 33-41

2

Div 4 Dam

14

13

V 17-23, 33-38

1

Div 4A Herr

12

22

V 17-25, 31-42

3

Div 4B Herr

13

26

V 17-26, 31-42

4

Div 5A Herr

12

22

V 17-25, 31-43

3

Div 5B Herr

12

22

V 17-25, 31-43

3

Div 6A Herr

12

22

V 17-25, 31-43

3

Div 6B Herr

12

22

V 17-25, 31-43

3

Div 6C Herr

13

26

V17-26, 31-43

4

Div 7A Herr

10

18

V17-24, 32-41

2

Div 7B Herr

10

18

V17-24, 32-41

2

Div 7C Herr

11

22

V 17-25, 31-43

2

Junior Pojk Div. 1

19

19

V 17-23, 31-41

3

Scenario 2

Om restriktionerna förlängs och vi inte kan starta serien 1-2 maj har vi i detta scenario tagit fram när vi senast måste börja de olika serierna för att kunna spela dubbelserie.

I tabellen nedan ser man när de respektive olika serierna skulle behöva börja (vecka 19 eller 21). Detta innebär att för Herrar Div. 4 och Div. 6 så kommer brytpunkten att ligga vecka 19 med hänsyn till de 13 lags grupper som finns i dessa serienivåer medan övriga serienivåer har sin brytpunkt vecka 21. Här har vi utgått ifrån att man max kan flytta 7 omgångar inom en serienivå för att kunna ta hänsyn till de aspekter som nämns i ovan inledande text.

Division

Antal lag

Antal omgångar

Spelas

Omg att flytta

Div 2 Dam

12

22

V 19-26, 31-42

5

Div 3A Dam

10

18

V 21-25, 32-43

4

Div 3B Dam

10

18

V 21-25, 32-43

4

Div 4 Dam

14

13

V 21-24, 33-41

5

Div 4A Herr

12

22

V 19-26, 31-43

5

Div 4B Herr

13

26

V 19-26, 30-43

7

Div 5A Herr

12

22

V 21-26, 31-43

7

Div 5B Herr

12

22

V 21-26, 31-43

7

Div 6A Herr

12

22

V 19-26, 31-43

5

Div 6B Herr

12

22

V 19-26, 31-43

5

Div 6C Herr

13

26

V 19-26, 30-43

7

Div 7A Herr

10

18

V 21-25, 31-43

6

Div 7B Herr

10

18

V 21-25, 31-43

6

Div 7C Herr

11

22

V 21-26, 31-43

6

Junior Pojk Div. 1

19

19

V 21-24, 31-43

7

Scenario 3

Om vi inte kommer kunna genomföra serierna enligt scenario 1 eller 2 kommer detta scenario att gälla. Detta innebär att samtliga representationsserier kommer att spelas som en enkelserie enligt det ursprungliga spelschemat.

För Junior Pojkar Div. 1 så innebär detta att serien kommer delas upp i två grupper.

Division

Antal lag

Antal omgångar

Spelas

Omg att flytta

Div 2 Dam

12

11

V 30-40

1

Div 3A Dam

10

9

V 33-41

0

Div 3B Dam

10

9

V 33-41

0

Div 4 Dam

14

13

V 31-43

5

Div 4A Herr

12

11

V 30-40

1

Div 4B Herr

13

13

V 31-40

2

Div 5A Herr

12

11

V 31-40

1

Div 5B Herr

12

11

V 31-40

1

Div 6A Herr

12

11

V 31-41

1

Div 6B Herr

12

11

V 31-41

1

Div 6C Herr

13

13

V 31-41

1

Div 7A Herr

10

9

V 32-40

1

Div 7B Herr

10

9

V 32-40

1

Div 7C Herr

11

11

V 33-43

1

Junior Pojk Div. 1

10

9

V 32-40

0

Junior Pojk Div. 1

9

9

V 32-40

0

Gemensam slutomgång tillämpas som vanligt i scenario 1 och 3 dvs i damer division 2 och 3 samt herrar division 4-6. I scenario 2 kommer endast gemensam slutomgång tillämpas i den högsta dubbelseriespelande serienivån på dam resp. herr.

Oavsett vilket scenario som gäller kommer Tävlingsbestämmelserna justeras så att 18 spelare får användas i matchtruppen för ökad flexibilitet och ökade förutsättningar att kunna genomföra matchen.

Vi återkommer med mer information när vi vet vilket scenario det blir och hur matchflyttarna skall genomföras.

Som avslutning vill vi påpeka att ingen vet hur det går med smittspridning och restriktioner framåt och att detta underlag endast skall användas som preliminärt planeringsunderlag.

Med vänlig hälsning

Göteborgs Fotbollförbund