Förtydligande angående de lättade restriktionerna fr.o.m. 1 juni

Uppdaterad 210531

Från och med tisdag den 1 juni lättas de rådande nationella pandemirestriktionerna vilket påverkar bland annat fotbollsaktiviteterna i landet och möjligheten till publik vid matcher.

Yrkesidrottslag får sedan tidigare både träna och spela matcher, barn födda 2002 eller senare tillåts träna samt spela match en gång i veckan.

Från 1 juni vidgas möjligheten till träning, matcher och tävlingar i mindre omfattning för alla åldersgrupper.

Från 1 juni tillåts även upp till 500 åskådare på anläggningar som kan erbjuda anvisade sittplatser. På mindre arenor där det inte är möjligt är maxantalet 100 åskådare. Läs mer om det här!

SvFF har också uppdaterad sina riktlinjer. Läs nyheten om det här!

För verksamhet inom Göteborgs Fotbollförbund gäller följande efter 1 juni:

  • Allmänna rekommendationer från VGR här!

Vi har också varit i kontakt med VGR smittskydd och fått följande frågor besvarade:

1. Resande till och från matcher - kan detta ske i bilar med 4 st spelare i?

Det är okej om förutsättningen är att spelarna/ledare är i samma lag.

2. Ombyte på arenan dvs tillträde till omklädningsrum och därmed dusch.

Det är okej att byta om och duscha under förutsättning att de olika lagen inte delar omklädningsrum och om det finns möjlighet kan man även dela upp laget i olika omklädningsrum.

Utifrån detta svar har vi framfört önskemål till kommunerna om att öppna upp sina omklädningsrum för i 1:a hand bortalaget vid matcher. Hör efter med din planägare vad som gäller för just er match.

Vår rekommendation är att ombyte och dusch fortsatt skall ske hemma så långt det är möjligt och lämpligt, t.ex. vid kortare resor. Om dusch och ombyte sker på plats, är det viktigt att trängsel undviks.

3. Kan ledarna samla spelarna inomhus för matchgenomgång?

Nej, dessa genomgångar bör bedrivas utomhus.

4. Domare eller domarteam kan de byta om och duscha?

De kan byta om och duscha, de skall göra det i annat omklädningsrum eller på annan tid än spelarna.

Vi vill också uppmärksamma er på att matcher även efter 1 juni endast får spelas "i mindre omfattning". Tills vi fått ytterligare förtydliganden om det så gäller max 1 match/vecka.

Med vänlig hälsning

Göteborgs Fotbollförbund