Idrottens restriktioner hävda fr.o.m. 1 juli

Uppdaterad 210702

Från 1 juli är de särskilda restriktionerna för idrottsaktiviteter borttagna, dock ska fortfarande de allmänna generella råd som gäller för all verksamhet följas. Regionala avvikelser kan förekomma. Publikrestriktionerna lättas också.

Sammanfattning - nuläge (1 juli)

  • De idrottsspecifika restriktionerna har tagits bort
  • Idrottsföreningar och utövare ska fortsatt vidta åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 beaktande Folkhälsomyndighetens allmänna råd
  • Nya, lättade, publikbegränsningar gäller

Lokala variationer kan förekomma - det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller i respektive kommun/region. Läs mer om det här!

SvFF har också uppdaterad sina riktlinjer.

För verksamhet inom Göteborgs Fotbollförbund gäller följande efter 1 juli:

  • Allmänna rekommendationer från VGR här!

All verksamhet kommer att genomföras som (om)planerat. Extra noterbart är att vi explicit frågat VGR Smittskydd om de större läger- och spelarutbildningsaktiviteter som vi kommer att genomföra i augusti och fått klartecken för dessa.

Vi kan också passa på att meddela att avseende DM för damer, flickjunior och pojkjunior har vi gått ut med en enkät och frågat lagen om man önskar genomföra denna tävling under hösten. Om så blir fallet öppnar anmälan under V27.

Trevlig sommar önskar

Göteborgs Fotbollförbund