Domararvoden

Föreskrifter gällande GFF:s domarersättningar

Föreskrifter gällande SvFF:s domarersättningar

SvFF informationssida om digitala domarersättningar (även med video i länken)

Presentation av digitala domarkvitton
Kort film om digitala domarersättningar

Film (utbildning/information)

Presentation använd till filmen