Presentation från Föreningsträff 2020-12-02

Film från Föreningsträff 2020-12-02

Presentation från Föreningsträff 2020-06-11

Föreningsträff 2018-12-11

Presentation från infomöte och workshop 2017-06-20

Avsiktsförklaring och Övergångspolicy

Hösten 2017 träffades en gemensam Avsiktsförklaring mellan Elitföreningarna och GFF i avsikt att öka samarbetet och skapa fler bra miljöer i Göteborgsfotbollen. Nu (Feb 2019) har Avsiktsförklaringen uppdaterats enligt följande:

Visa alla nyheter