Ansökan om Föreningslyftet 2017

Härmed inbjuds samtliga fotbollsföreningar i Göteborg att söka om deltagande i Föreningslyftet 2017.

Föreningslyftet är en satsning som Göteborgs Fotbollförbund, Göteborgs Innebandyförbund, plus ett ytterligare antal distriktsidrottsförbund gör tillsammans med sina medlemsföreningar och SISU Idrottsutbildarna gör för att stärka föreningslivet och idrotten i Göteborg eller som projektets vision säger:

"Stärka Göteborgsidrotten med föreningsutvecklare i alla föreningar så att vi får en idrott för alla!"

Som visionen antyder så tror vi att föreningarna behöver tillföras kompetenta resurser för att möjliggöra rekrytering och säkerställa kvalité och kvantitet i sin verksamhet – en Föreningsutvecklare (FU).

Föreningsutvecklaren har föreningen som bas och utför sin huvudsakliga arbetsinsats där men ingår också i ett gemensamt arbete (den gemensamma mötesplatsen) där projektet tillsammans utvecklar modeller och metoder för att utveckla föreningarna i Göteborg. En arbetsbeskrivning för Föreningsutvecklaren återfinns i Bilaga 3.

Föreningslyftet 2017 är en fortsättning på pilotprojekten Föreningslyftet 2014, 2015 och 2016 där både befintliga och nya föreningar ges möjlighet att medverka. Målsättningen är att öka antalet föreningar i projekten till totalt 50 varav 30 är fotbollsföreningar. Vi hoppas bredda projektet till ytterligare idrotter med aktiv medverkan från resp. förbund. Projektet beskrivs i sin helhet i Bilaga 1.

Nytt för i år är att projektet kommer att dela upp den gemensamma mötesplatsen i 3 delar. Totalt rör det sig om ca 20 träffar fördelat på:

  • Gemensamma träffar
  • Idrottsspecifika träffar
  • Lokala nätverksträffar

För att bli antagen till Föreningslyftet 2017 ställs följande krav:

  • En anställd, motiverad och ambitiös Föreningsutvecklare
  • Närvaro på mötesplatserna dagtid
  • En levande och aktuell handlingsplan godkänd av projektledningen och föreningens styrelse
  • Aktivt utvecklingsarbete i föreningen
  • Av styrelsen undertecknat UPPROP

För medverkan i Föreningslyftet får föreningen vissa bidrag. Se bilaga 2. Bidraget har för avsikt att täcka medverkan och arbetet i de gemensamma mötesplatserna. När det gäller arbetet i den egna föreningen får föreningen själv stå för den kostnaden. Den långsiktiga målsättningen har varit, och är, att hitta en bidrag-baserad finansiering även för denna del. Det har vi dock inte lyckats med ännu. Vi uppmuntrar därför föreningarna att själva hitta lösningar för att kunna ha en (deltids-)anställd FU. Ett sätt kan vara att söka bidrag hos sin kommun…

Sista dag för ansökan är 31 januari 2017 och görs på avsedd blankett (Bilaga 4).

En grundförutsättning för att delta i Föreningslyftet 2017 är ett påskrivet UPPROP vilket innebär att föreningen står bakom kravet på ett kommunalt eller statligt bidrag för att finansiera modellen med en anställd Föreningsutvecklare i varje förening. Blankett finns som bilaga 5. Lista med aktuella UPPROP återfinns här!

Bilaga 1: Projektbeskrivning

Bilaga 2: Budget – En förening

Bilaga 3: Arbetsbeskrivning Föreningsutvecklare

Bilaga 4: Ansökningsblankett Föreningslyftet 2017
Wordformat: Ansökningsblankett Föreningslyftet 2017

Bilaga 5: UPPROPET

Årsplanering Föreningslyftet 2017

Göteborgs Fotbollförbund

Patrik Gustafson
031-7610710
patrik.gustafson@gbgfotboll.se