Göteborgs Fotbollförbund samarbetar med RF-SISU kring ledarutbildning och föreningsutvecklingsfrågor.

Vi uppmanar distriktets föreningar att etablera en kontakt med sin idrottskonsulent. Se kontaktuppgifter för resp. konsulent.

Kontaktuppgifter

Fredrik Ahlstrand
Fotboll i Göteborg
070-926 58 39

Läs mer om SISU Idrottsutbildarna och deras tjänster på nedanstående länkar:

RF-SISU Idrottsutbildarnas hemsida RF-SISU Idrottsutbildarna

Föreläsnings- och Utbildningskalender RF-SISU Idrottutbildarna

Hjälp och stöd till din förening4. Informera i ert nyhetsbrev om möjligheterna med RF-SISU