9 mot 9

Distriktets 9 mot 9 fotboll är under 2019 är indelad i liten 9 mot 9 (13-åringar) och stor 9 mot 9 (14-åringar).

Har du frågor som berör 9 mot 9 är du välkommen att kontakta Jasna Kliko som ansvarar för ungdomsfotbollen i distriktet.

En dokumentation över hela serieläggningsprocessen för samtliga serier finner ni här

Inbjudan Spelordningsmöte 2020

Information inför anmälan av liten 9 mot 9 (2021)

Information inför anmälan av stor 9 mot 9 (2021)

Spelschema för seriespel förväntas vara klart och publicerat i början av april.

Till höger på vår hemsida hittar du
Matchguiden
Spelarutbildningsmatrisen
Tävlingsmatris
Avsiktsförklaring och övergångspolicy

Så spelar vi 9 mot 9 (2021)

För 2021 års regler se här:
https://aktiva.svenskfotboll.se/tranare/spelformer/spelregler/

Övrig info

Matchändringar görs här: Matchändringsblankett

Tänk på våra spelterminer som gäller inom barn- och ungdomsfotbollen. Detta är utdraget från representationsbestämmelser från Svenska Fotbollförbundet:
"Spelare får t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 14 år representera endast en förening under samma speltermin. Om det finns särskilda skäl, såsom dubbel bosättning, får dock spelare med nuvarande förenings godkännande, medges tillstånd från berört SDF att representera ytterligare förening inom samma speltermin."
Speltermin: Perioder omfattande 1 mars – 30 juni, 1 juli – 31 oktober samt 1 november – 28 februari.