Förslag till seriesammansättning i våra representationsserier

Här finner ni förslag 1 på seriesammansättning i våra representationsserier.

Tävlingskommittén vill att ni noterar att serieförslaget är preliminärt med tanke på att anmälningstiden går ut den 23 november.

När ni tar er an förslaget föreslår vi att ni går igenom inplaceringen av ert lag och diskuterar internt med berörda om ni vill göra justeringar, kontrollera gärna att er förening har rätt idrottsbeteckning.

Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter på TK:s förslag till seriesammansättning är den 15 november. Observera att synpunkter endast kan lämnas skriftligen till Göteborgs Fotbollförbund. Synpunkter ska lämnas av föreningen och inte den enskilde ledaren/spelaren. Vidare ska det, vid lämnandet av synpunkter, också lämnas en motivering och ett motförslag som tar hänsyn till "helheten" över hela tävlingskategorin. Föreningens ev. synpunkter mailas till lotta.gustafsson@gbgfotboll.se.

Om vi inte kontaktas av er förening under yttrandetiden betraktar vi det som att ni inte har några synpunkter på förslaget.

Förslag 1 - seriesammansättning 2021
Filen innehåller två flikar - en för Damserierna och en för Herrserierna.

Notera följande:
- Lagen i division 2 damer inte är placerade i några serier ännu. Detta görs senare i vecka 47 av Götalandsdistrikten.

- I div. 7 Herr kommer det tillkomma nya lag, så här har vi endast fördelat lagen så som det ser ut just nu, och det är därför det ser skevt ut med olika antal lag i serierna.

Karta div. 3 Dam

Karta div. 4 Herr

Karta div. 5 Herr

Karta div. 6 Herr

Karta div. 7 Herr