Slutgiltigt förslag till seriesammansättning i våra representationsserier

Här finner ni slutgiltigt förslag på seriesammansättningen i våra representationsserier.

Tävlingskommittén vill att ni noterar följande:

att
anmälningstiden gick ut den 23 november.

att
synpunkter på det slutgiltiga förslaget endast kan lämnas på Representantskapsmötet den 8 december.

Slutgiltigt förslag - seriesammansättning 2021
Filen innehåller två flikar - en för Damserierna och en för Herrserierna.

Notera följande:
- Förslag 1. för damer division 2 är nu ute på remissrunda hos berörda parter.

- I div. 7 Herr har det nu tillkommit nya lag, och vi har justerat indelningen sen föregående reviderade förslag.

Karta div. 3 Dam

Karta div. 4 Herr

Karta div. 5 Herr

Karta div. 6 Herr

Karta div. 7 Herr