Uppdaterat - Reviderat förslag till seriesammansättning i våra representationsserier

Här finner ni reviderat förslag på seriesammansättningen i våra representationsserier. Nu uppdaterat.

Göteborgs Fotbollförbunds styrelse beslutade på onsdagen den 18 november att samtliga kvallag (herrar) flyttas upp en serie. Med anledning av det, har nu Tävlingskommittén uppdaterat det senaste reviderade förslaget, vilket ni finner nedan.

Tävlingskommittén vill att ni noterar följande:

att
anmälningstiden går ut den 23 november.

att
sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter på TK:s reviderade förslag till seriesammansättning är den 23 november. Observera att synpunkter endast kan lämnas skriftligen till Göteborgs Fotbollförbund. Synpunkter ska lämnas av föreningen och inte den enskilde ledaren/spelaren. Vidare skall det vid lämnandet av synpunkter också lämnas en motivering och ett motförslag som tar hänsyn till "helheten" över hela tävlingskategorin.

Föreningens ev. synpunkter mailas till lotta.gustafsson@gbgfotboll.se.

TK reviderar och fastställer efter inkomna skrivelser ett s.k. slutgiltigt förslag.

25 november presenteras det slutgiltiga förslaget på vår hemsida.

Observera att synpunkter på det slutgiltiga förslaget endast kan lämnas på Representantskapsmötet.

Om vi inte kontaktas av er förening under yttrandetiden betraktar vi det som att ni inte har några synpunkter på förslaget.

Reviderat förslag - seriesammansättning 2021 - uppdaterat
Filen innehåller två flikar - en för Damserierna och en för Herrserierna.

Notera följande:
- Lagen i division 2 damer är nu inplacerade i serier, och förslaget går ut på en första remissrunda den 20-11-20 till berörda föreningar.

- I div. 7 Herr har det tillkommit nya lag, och vi har indikationer på att det kommer tillkomma något/några lag till.

Karta div. 3 Dam

Karta div. 4 Herr - uppdaterad

Karta div. 5 Herr - uppdaterad

Karta div. 6 Herr - uppdaterad

Karta div. 7 Herr - uppdaterad