Bestraffningsärenden

På denna sida redovisas beslut från Göteborgs FF:s Disciplinutskott (DPU) beträffande anmälan av grov förseelse för anmäld part.

Beslut meddelas/publiceras på hemsidan oftast dagen efter DPU:s sammanträde. Dessutom skickas beslutet med e-post så att det är föreningen tillhanda senast på första avstängningsdagen för anmäld part.

Mottagandet av anmälan till bestraffning samt Göteborgs FF:s informationsbrev innebär att föreningen är medveten om första avstängningsdag för anmäld part. Det är således föreningens ansvar att förvissa sig om att anmäld part inte deltar okvalificerat i match under avstängningstiden.

För att få en sammanhängande straffperiod, d v s den automatiska avstängningen + eventuell tidsbestämd period, har DPU beslutat att under fotbollens högsäsong ha sammanträde med täta intervaller.

Lista över avstängningar med TK beslut från 2020/2021 finns här.

Överklagan:

Hur man överklagar bestraffningsärende