3 mot 3

Information om futsal i 3 mot 3 hittas här.

Gäller F/P 2014 & 2013 under säsongen 2020/2021.

I "så spelar vi häftet" finner du information om aktuella spelformer & regler.

Så spelar vi Futsal 2020-2021

Vi erbjuder sammandrag för följande åldersgrupper under 2021

Mix** Flickor Pojkar Spelform
2014 F 2014 P 2014 3 mot 3
2013 F 2013 P 2013 3 mot 3

**I Mix-klassen skall det finnas minst en kvinnlig och manlig deltagare på plan.

För att kunna anmäla sitt lag till 3 mot 3 under 2021 måste minst en ledare /åldersgrupp ha genomgått en 3 mot 3 workshop (samma workshop som finns för fotbollen). Centrala och aktuella utbildningar återfinns här.

Följande sammandrags erbjuds 2020:

Datum Anmälan Sista anmälningsdagen
16-17 januari Öpnnar i december 6 januari
20-21 februari Öpnnar i december 10 februari
6-7 mars Öpnnar i december 24 februari

Vi kommer ha 2-4 hallar per sammandrag att lägga matcher på.
Spelplats för repektive spelform finner nu här nedan (kommer ut decemeber månad)
Notera att vi kan ändra beroende på antal anmälningar i repsketive spelform. Därmed kan spel ske på annan hall än de som är angivna.
Vi eftersträvar att:

1. Att åldersgrupper hamnar på en och samma spelplats.
2. Att lagen hamnar så lokalt som möjligt (närmaste spelplats).

Speltid
3 mot 3: 4 x 3 minuter, 3-4 matcher/sammandrag

Regler/spelformer
"Så spelar vi Futsal"-häftet, ni hittar ni längst upp på denna sida.

Boll
Godkänd Futsalboll
3 mot 3: bollstorlek 2

Kostnad
Sammandrag 3 mot 3: *ej fastställt* kr/lag/sammandrag.

Spelprogram
Kommer att skickas ut senast 7 dagar innan aktuellt sammandrag och återfinns på samma sida dit anmälan görs till respektive sammandrag.

Filmklipp

Futsal 3 mot 3